Verslag Waddensymposium 17 december

donderdag 19 december 2013

Op dinsdag 17 december vond in Restaurant Het Booze Wijf in Lauwersoog het 11e symposium van de Waddenacademie plaats. Het symposium was getiteld Praktijk, kennis en beleid voor de zoute kustwateren en werd georganiseerd in samenwerking met het Programma Rijke Waddenzee (PRW) en het Kennisnetwerk OBN (Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit).

Bekijk het verslag, de presentaties en de foto-impressie van deze dag op de website van de Waddenacademie.
http://www.waddenacademie.nl/Symposium_december_2013.620.0.html

Ruim 100 mensen waren van de partij. FOTO: Zwanette Jager/ZiltWater AdviesRuim 100 mensen waren van de partij. FOTO: Zwanette Jager/ZiltWater Advies