verslag Themabijeenkomst kleine Jachthavens is nu online

maandag 12 januari 2015

Het verslag over de themabijeenkomst kleine Jachthavens van november 2014 in Lauwersoog is nu online. 

De toegankelijkheid van Waddenzeehavens is al jaren een groeiend probleem. Door slibstromen in de Waddenzee, slibben steeds meer havens langzaam dicht. Simpel baggeren is vaak niet meer toereikend of te duur.

Bij de themabijeenkomst in november 2014 stond dan ook de vraag centraal hoe je (kleine) jachthavens toegankelijk en exploitabel kunt houden. Hier moeten projecten uit voortkomen die helpen om havens hun recreatieve-, economische- en ecologische functie te laten behouden.

De projecten voor de kleine jachthavens maken onderdeel uit van het Actieplan Vaarrecreatie: ,,Ik pas op het Wad”.

DOWNLOAD: Verslag Themabijeenkomst Kleine Jachthaven Lauwersoog (PDF 1.0 Mb)