Programma naar een rijke Waddenzee

Nieuwsbericht

vrijdag 6 februari 2015

Vernieuwde Erecode gepresenteerd bij opening Boot Holland

LEEUWARDEN – De nieuwe Erecode voor Wadliefhebbers is vanmiddag gelanceerd tijdens de opening van watersportbeurs Boot Holland in het  WTC Expo in Leeuwarden. Burgemeester Albert de Hoop van Ameland overhandigde namens de initiatiefnemers het eerste exemplaar aan journalist en wadvaarder Frits Wester.

De vernieuwde Erecode geeft gedragsregels voor recreanten die op bezoek zijn in het Werelderfgoed Waddenzee. De Erecode stamt uit 2003 en was al eens eerder vernieuwd, maar was nu weer een update toe, zegt Janny du Bois van het Watersportverbond: ,,De toon is nu vriendelijker en legt de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid. Inhoudelijk hebben we bijvoorbeeld meer aandacht voor het belang van hoogwatervluchtplaatsen voor vogels. Zo adviseren we pas van boord te gaan als vogels die op de waterlijn foerageren zijn verdwenen. En het snelvaren hebben we voor het eerst benoemd. Dit mag alleen in de betonde geulen tussen zee, havens en in de veerbootroutes.”

Burgemeester van Ameland overhandigt de Erecode aan Wadvaarder Frits Wester. FOTO: Christiaan Kooistra

Samen op het Wad
De kernboodschap van de Erecode is dat (vaar)recreanten van harte welkom zijn op het Wad om er van te genieten, maar respecteer wel de natuur. Uiteindelijk doel van de Erecode is dat mensen zich beter gedragen op het Wad. Als iedereen zich aan de regels houdt van de Erecode kunnen dieren, natuurbeschermers, recreanten en beheerders in goede harmonie samen op het Wad zijn.

De Erecode wordt onderschreven door alle bij het Wad betrokken partijen, zoals de Waddenprovincies, Rijksoverheid, Waddengemeenten, natuurverenigingen, vaarrecreatie-organisaties en de Waddenzeehavens. De Erecode, die uit 29 gedragsregels bestaat, wordt niet alleen verspreid via de folder, maar ook via ondermeer trainingen, havens en de website www.ikpasophetwad.nl.

“Ik pas op het Wad”
Begin 2014 is het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee ondertekend. Een heel scala aan actiepunten wordt de komende jaren uitgevoerd onder het motto “Ik pas op het Wad”. Eén van die acties is deze vernieuwing van de 7 jaar oude Erecode. Andere maatregelen die ook in het kader van “Ik pas op het Wad” worden genomen zijn ondermeer: gastheerschap op droogvallocaties, dynamische zonering, gedragsmonitoring, ontwikkeling van apps en trainen van bijvoorbeeld de chartervaart in gedragsregels. 

DOWNLOAD: Vernieuwde Erecode

Misschien wil je dit ook lezen?

maandag 31 december 2018

Succesvolle campagne voor Erecode Waddenzee

De Facebook campagne over de Erecode Waddenzee heeft meer dan 8.000 downloads opgeleverd. De filmpjes die hoorden bij de campagne “Ik pas op het Wad” zijn een kleine 600.000 keer bekeken en bereikten 82.678 mensen.

meer lezen
dinsdag 24 juli 2018

Campagne Erecode bereikt tienduizenden mensen

De filmpjes van Ik pas op het Wad over de Erecode Waddenzee zijn ruim 300.000 keer bekeken op Facebook. In totaal hebben 55.000 mensen tenminste één van de vier filmpjes gezien. De volledige Erecode is zo’n 3.500 gedownload.

meer lezen
vrijdag 11 mei 2018

Campagne Erecode Waddenzee gestart!

Een speciale social mediacampagne attendeert watersporters in het Waddengebied deze zomer op de Erecode voor de Waddenzee. Ondermeer via filmpjes krijgen bezoekers van het Werelderfgoedgebied tekst en uitleg over wat nu wel en niet kan op het Wad.

meer lezen
dinsdag 4 juli 2017

Erecode in jachthavens Waddenzee

Waar zijn nu de vogels, welke gebieden zijn gesloten in de Waddenzee en op welke plaatsen kom je zeehonden tegen? Bij de jachthavens aan de Waddenzee ligt dit jaar voor het eerst een overzichtskaart met antwoord op dit soort vragen. Daarnaast geeft de uitvouwbare Z-kaart volop informatie over de Erecode.

meer lezen
vrijdag 15 juli 2016

Waddennatuur op de (ansicht)kaart

Met de start van de zomervakantie gaan de programma’s ‘Naar een Rijke Waddenzee’ en ‘Ik pas op het Wad’, setjes ansichtkaarten verspreiden onder vaarrecreanten. Daarmee roepen ze schippers op om bij het varen en droogvallen de ‘Erecode voor Wadliefhebbers’ te respecteren.

meer lezen