Veel stormschade op Waddenzee

donderdag 31 oktober 2013

De zware storm van afgelopen maandag heeft flink wat schade veroorzaakt op de Waddenzee. Vooral de mosselpercelen lijken zwaar getroffen. Dit blijkt uit een eerste inventarisatie van de Waddenunit.

De Stormvogel (één van de boten van de Waddenunit) heeft inmiddels een inspectieronde gevaren langs de mosselpercelen in het rayon tussen Harlingen en Terschelling. Die gegevens zijn vervolgens vergeleken met de visgegevens van de laatste maanden op de Waddenzee. ,,We zijn geschrokken van het verschil”, zegt Nico Laros van de Stormvogel.

Zo is het bestand in het sublitoraal behoorlijk gereduceerd meldt Laros. ,,Sommige percelen zijn in enkele uren gewoon leeggewaaid en er komt alleen nog zwarte mosselslik boven.”

De schade is zo groot, omdat de groei van de mosselen dit jaar laat op gang kwam. Dus veel ‘materiaal’ stond nog in de wacht op de Waddenzee om te worden verscheept naar de meer stabiele locaties zowel op het Wad als in Zeeland.

De Waddenunit moet de droogvallende mosselbanken nog bekijken, maar veel hoop dat het daar beter zal zijn, is er niet. ,,Het is een vervelend bericht, maar we vrezen ook daar veel schade, helaas.”

Vogeleilanden De Richel en Griend
De Stormvogel heeft ook al een inspectieronde gehouden langs de Richel. Vooralsnog lijkt daar niet veel veranderd te zijn. Ook op Griend valt de schade mee. Het huisje is nog in goede staat, op een paar losgewaaide planken na (zie foto beneden). Aan de zuidwestkant is alleen een beetje afslag bij de duintjes (zie foto boven).