Programma naar een rijke Waddenzee

Nieuwsbericht

woensdag 14 december 2016

Veel mosselbankjes in Waddenzee

In de Waddenzee zijn op dit moment spectaculair veel mosselbanken. Dat heeft alles te maken met de goede zaadval van begin dit jaar, meldt Visserijnieuws.

De Waddenunit heeft samen met Wageningen Marine Research (het voormalige IMARES) afgelopen najaar een extra monitoring uitgevoerd om te bekijken wat de uitzonderlijke grote zaadval dit jaar voor de droogvallende mosselbanken betekent. De exacte aantallen moeten nog berekend worden maar mogelijk gaat het om meer dan 1.000 hectare.

Tegelijkertijd geeft dat geen enkele garantie, weet Nico Laros van de Waddenunit. ,,Veel mosselen liggen nu op een instabiele ondergrond. Het is de vraag of zij het stormseizoen overleven.”

Regulier rapport
Gelijktijdig met dit mooie bericht is ook het jaarlijkse inventarisatierapport van WMR afgerond: Mosselbanken en oesterbanken op droogvallende platen in de Nederlandse Waddenzee. Daarin zijn ook twee interessante trends te ontdekken. Mosselbanken doen het goed en de opmars van de Japanse oester is gestabiliseerd.

1) Mosselbanken blijven het goed doen
Het areaal aan mosselen is het hoogste sinds 2007. En de biomassa het hoogste sinds 2004. Reden: mosselbanken worden ouder, en blijven liggen. En de jonge mosselen uit 20014 en 2015, zijn uitgegroeid tot volwassen banken. In tegenstelling tot de Oosterschelde en de Westerschelde gaat het dus goed met de schelpdierbanken in de Waddenzee.

2) Steeds meer gemengde banken
De opmars van de Japanse Oester lijkt gestaakt te zijn. Terwijl er enkele jaren geleden veel “zuivere” oesterbanken werden aangetroffen, zijn veel van deze banken ondertussen begroeid geraakt met mosselen. Maar ook de mosselbanken zijn begroeid geraakt met oesters. Hierdoor bestaat het overgrote deel van de aangetroffen schelpdierbanken uit gemengde banken (1.373 hectare). Er komen vrijwel geen ongemengde banken met alleen  Japanse oesters voor (82 hectare). De gevreesde overname door de Japanse oesters heeft niet plaatsgevonden.

Voordelen oesters
Laros ziet dat de oesterbanken nu ook duidelijke voordelen hebben voor de natuurontwikkeling in de Waddenzee. ,,Omdat de Oesterbanken gemengd worden met mosselen, worden ze ook steeds toegankelijker voor vogels”, legt het lid van de Waddenunit uit. ,,Er komt namelijk ruimte tussen de oesters om te foerageren op mosselen, wormen en zeesla(Ulva). Rotganzen zijn er bijvoorbeeld gek op. Het voordeel van de aanwezigheid van oesters, die soms stevig in de grond zitten,  is dat de bank hierdoor stabieler wordt tegen het stormgeweld. ”

 

Download rapport: Het volledige rapport is vanaf 19 januari 2017 online beschikbaar.

rapporten en documenten in dit thema

  • maandag 10 juli 2017

    Jaarverslag Mosseltransitie 2016

    Jaarverslag over de transitie van de mosselvisserij in de Waddenzee (PDF, 3.2 Mb).

    naar rapport

Misschien wil je dit ook lezen?

vrijdag 22 september 2017

Weinig mosselzaad in de Waddenzee dit jaar

Dit jaar is er geen mosselzaad van betekenis gevallen in de westelijke Waddenzee. Dit blijkt uit de bestandsinventarisatie die de Waddenunit jaarlijks uitvoert, samen met een aantal onderzoekers.

meer lezen
dinsdag 11 juli 2017

Patroon ontdekt bij vorming mosselbanken

Wetenschappers denken in mosselpatronen de blauwdruk te hebben gevonden voor het herstel van biologisch landschap op de wadplaten in de Waddenzee. De ontdekking kan ondermeer  helpen om herstelprojecten succesvoller te maken.

meer lezen
woensdag 22 februari 2017

Natuurlijke hotspots Waddenzee in kaart gebracht

Welke plekken in de onderwater gelegen delen van de Waddenzee zijn het meest geschikt voor natuurontwikkeling? PRW liet een speciale kaart maken.

meer lezen
dinsdag 20 september 2016

Bijzonder veel mosselzaad in westelijke Waddenzee

Er is dit najaar een ongekende hoeveelheid mosselzaad in de westelijke Waddenzee. Bij de jaarlijkse bestandsinventarisatie van sublitorale mosselbanken is in totaal 95 miljoen kilogram mosselzaad in kaart gebracht.

meer lezen
dinsdag 23 augustus 2016

Rapen van oesters op schelpdierbanken minst verstorend voor vogels bij hoog aandeel oesters

Schelpdierbanken in de Waddenzee zijn enorm belangrijk voor vogels. De dichtheid op de banken is bijna tien keer hoger als op een ‘kaal’ stuk wad. De verhouding waarin oesters en mosselen in deze banken voorkomen heeft voor de meeste vogelsoorten geen aantoonbare invloed op de dichtheden. Een aantal soorten neemt echter wel af als het aandeel Japanse oesters toeneemt, waaronder de bedreigde Scholekster.

meer lezen
maandag 18 juli 2016

Grote hoeveelheid mosselzaad in Waddenzee

De natuur is de mosselkwekers positief gezind dit seizoen. Er zijn hele grote hoeveelheden mosselzaad gevallen op de Waddenzee en in Zeeland.

meer lezen
dinsdag 31 mei 2016

Mosselconvenant werpt vruchten af voor mens en natuur

De afspraken uit het Mosselconvenant van 2008 beginnen in de Waddenzee haar vruchten af te werpen voor mens en natuur. Er is dit jaar weer mosselzaad waardoor een goede visserij mogelijk is in de gebieden waarvan is afgesproken dat daar mag worden gevist. In de gesloten gebieden heeft 500 ha mosselbanken zich ongestoord kunnen ontwikkelen en dat is een duidelijke winst voor de natuur. Voor een volgende stap in deze succesvolle transitie zijn nieuwe kweekpercelen nodig.

meer lezen
donderdag 29 oktober 2015

Oesterbanken vormen rijke dis voor Wadvogels

De Waddenunit heeft in vier uur tijd, maar liefst 2026 vogels geteld op een oesterbank bij Griend. Maar wat nog opvallender was, de vogels foerageerden lang en uitgebreid op de oesterbank. Want tegenwoordig zijn oesters geen plaag meer, maar bieden ze de vogels juist een rijke dis.

meer lezen