Veel mosselbankjes in Waddenzee

woensdag 14 december 2016

In de Waddenzee zijn op dit moment spectaculair veel mosselbanken. Dat heeft alles te maken met de goede zaadval van begin dit jaar, meldt Visserijnieuws.

De Waddenunit heeft samen met Wageningen Marine Research (het voormalige IMARES) afgelopen najaar een extra monitoring uitgevoerd om te bekijken wat de uitzonderlijke grote zaadval dit jaar voor de droogvallende mosselbanken betekent. De exacte aantallen moeten nog berekend worden maar mogelijk gaat het om meer dan 1.000 hectare.

Tegelijkertijd geeft dat geen enkele garantie, weet Nico Laros van de Waddenunit. ,,Veel mosselen liggen nu op een instabiele ondergrond. Het is de vraag of zij het stormseizoen overleven.”

Regulier rapport
Gelijktijdig met dit mooie bericht is ook het jaarlijkse inventarisatierapport van WMR afgerond: Mosselbanken en oesterbanken op droogvallende platen in de Nederlandse Waddenzee. Daarin zijn ook twee interessante trends te ontdekken. Mosselbanken doen het goed en de opmars van de Japanse oester is gestabiliseerd.

1) Mosselbanken blijven het goed doen
Het areaal aan mosselen is het hoogste sinds 2007. En de biomassa het hoogste sinds 2004. Reden: mosselbanken worden ouder, en blijven liggen. En de jonge mosselen uit 20014 en 2015, zijn uitgegroeid tot volwassen banken. In tegenstelling tot de Oosterschelde en de Westerschelde gaat het dus goed met de schelpdierbanken in de Waddenzee.

2) Steeds meer gemengde banken
De opmars van de Japanse Oester lijkt gestaakt te zijn. Terwijl er enkele jaren geleden veel “zuivere” oesterbanken werden aangetroffen, zijn veel van deze banken ondertussen begroeid geraakt met mosselen. Maar ook de mosselbanken zijn begroeid geraakt met oesters. Hierdoor bestaat het overgrote deel van de aangetroffen schelpdierbanken uit gemengde banken (1.373 hectare). Er komen vrijwel geen ongemengde banken met alleen  Japanse oesters voor (82 hectare). De gevreesde overname door de Japanse oesters heeft niet plaatsgevonden.

Voordelen oesters
Laros ziet dat de oesterbanken nu ook duidelijke voordelen hebben voor de natuurontwikkeling in de Waddenzee. ,,Omdat de Oesterbanken gemengd worden met mosselen, worden ze ook steeds toegankelijker voor vogels”, legt het lid van de Waddenunit uit. ,,Er komt namelijk ruimte tussen de oesters om te foerageren op mosselen, wormen en zeesla(Ulva). Rotganzen zijn er bijvoorbeeld gek op. Het voordeel van de aanwezigheid van oesters, die soms stevig in de grond zitten,  is dat de bank hierdoor stabieler wordt tegen het stormgeweld. ”

 

Download rapport: Het volledige rapport is vanaf 19 januari 2017 online beschikbaar.