Veel ideen en vragen voor kwelderherstel Terschelling

woensdag 29 juni 2016

Graag houtenpalen van Terschelling, de naam ‘Mondriaankwelder’ ligt gevoelig en komt er nu wel of niet een uitkijktoren? Het is zomaar een greep uit de op- en aanmerkingen van de klankbordgroep Kwelderherstel Terschelling.

De klankbordgroep denkt mee over de ontwikkeling van de kwelder aan de zuidzijde van Terschelling, tussen Striep en de Ans. Terschellinger organisaties en buurschappen hebben zitting in de klankbordgroep.

De nieuwe kwelder moet voor extra kustveiligheid zorgen. Daarnaast is de open rijshouten schermenstructuur bijzonder omdat het patroon is geïnspireerd op het schilderij Pier en Oceaan van Mondriaan. Bovendien biedt het kansen voor bijzondere natuur.

Kwelderherstel
In twee sessies hebben twaalf leden eind juni gesproken over het ontwerp. Landschapsarchitect Bruno Doedens was daarbij de gespreksleider.

Daarbij werd duidelijk dat de naam “Mondriaankwelder” niet goed valt bij de Terschellingers. Dat legt te veel de nadruk op de kwelder als kunstproject. De klankbordgroep ziet graag dat het kwelderherstel de boventoon voert. De projectleiding gaf aan dat Mondriaankwelder ook niet de officiële naam is, maar dat dit toch blijft opduiken in sommige media.

Uitkijktoren
Ook wilden de eilanders graag weten of de uitkijktoren er nu wel of niet komt. Daar kon snel duidelijkheid over worden gegeven: in eerdere plannen wel, maar nu niet. Verder gaf de klankbordgroep aan dat zij een voorkeur hebben voor houten palenrijen. En graag met hout van eigen grond.

In totaal stipten de twee klankbordgroepen ruim 30 punten aan. Met de uitkomsten uit deze gesprekken wordt het ontwerp nu verder aangescherpt. Dit najaar moet de planvorming dan klaar zijn. Daarna valt de beslissing of het project wel of niet wordt uitgevoerd.

Unieke samenwerking
De huidige kwelder bij Striep zal langzaam in de Waddenzee verdwijnen. Onder begeleiding van het Programma naar een Rijke Waddenzee hebben de gemeente Terschelling, Rijkswaterstaat, Oerol/Sense of Place, Provincie Fryslân, Staatsbosbeheer en Wetterskip Fryslân de handen in één geslagen. Gezamenlijk willen we kwelderrestanten behouden en nieuwe ontwikkelen via een bijzonder ontwerp dat natuurontwikkeling mogelijk maakt. De kwelderontwikkeling is een mooi voorbeeld van integraal beheer.