Unieke Vismigratierivier voor het eerst als animatie

donderdag 14 november 2013

Aan de Afsluitdijk moet over enkele jaren een unieke vispassage gerealiseerd zijn. Om te laten zien hoe deze Vismigratierivier werkt is er , met geld van de Nationale Postcode Loterij, een film met 3D-animatie gemaakt. De film is nu voor iedereen te zien!

De kilometerslange Vismigratierivier, vormt straks een natuurlijke verbinding tussen de Waddenzee en IJsselmeer. De Vismigratierivier is een systeem dat nog nergens ter wereld bestaat. Vele regionale partijen werken samen onder regie van De Nieuwe Afsluitdijk om dit ambitieuze plan te realiseren.

Verbindingen tussen zee en binnenwater zijn belangrijk omdat veel vissen brak, zoet en/of zoutwater nodig hebben. Door aanleg van de Vismigratierivier kunnen vissoorten rond de Afsluitdijk zich herstellen. Gedeputeerde Kramer van Provincie Fryslân is enthousiast over het plan: “Het is goed voor een veerkrachtig ecosysteem. Daar profiteren de vissen en de vogels van. En dat is ook goed voor de werkgelegenheid.” 

Bekijk de film hieronder! 

Verder onderzoek nodig
De komende tijd worden onderzoeken uitgevoerd om de werking en het effect van de Vismigratierivier te optimaliseren. Zo wordt er aanvullend onderzoek gedaan naar het visaanbod en -gedrag bij Kornwerderzand. De verwachting is dat de eerste resultaten eind mei bekend zijn. Dan zijn ook de resultaten van de ‘lokstroomproef’ klaar. Deze proef richt zich op de vraag onder welke voorwaarden vissen de Vismigratierivier zo goed mogelijk kunnen vinden.  In mei moeten ook de details bekend zjn van de breedte, diepte, stroming en inrichting van de rivier.

De Nieuwe Afsluitdijk (DNA)
Rijkswaterstaat versterkt de komende jaren de Afsluitdijk. Regionale partijen grijpen deze gelegenheid aan om tegelijkertijd hun ambities op het gebied van natuur, duurzame energie en recreatie te realiseren. Deze samenwerking staat bekend onder de naam De Nieuwe Afsluitdijk.

Logo's van alle deelnemende partijen bij de Vismigratierivier door de Afsluitdijk
De Vismigratierivier is één van de initiatieven, waarin een groot aantal partijen elkaar gevonden hebben, te weten: Rijkswaterstaat, de provincies Fryslân en Noord-Holland, de gemeenten Súdwest Fryslân, Harlingen en Hollands Kroon, het Programma naar een Rijke Waddenzee, de Waddenvereniging, Stichting Het Blauwe Hart, Sportvisserij Nederland, It Fryske Gea en de Vereniging Vaste Vistuigen Noord. Zij werken samen aan dit ambitieuze project.