Samen aan de slag in het PRW-werkatelier!

dinsdag 31 augustus 2021

In de week van maandag 4 t/m donderdag 8 oktober 2021 werkt Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) verder aan de Transitieschets Duurzame mobiliteit naar de Waddeneilanden. Dit doen wij vanuit het Entrepotgebouw in Harlingen Haven. Vorig jaar kon dit helaas niet doorgaan in verband met de COVID-19 maatregelen, maar nu zien we gelukkig weer de mogelijkheid elkaar live te treffen!

Het ruime Entrepotgebouw aan de Dokkade in Harlingen Haven biedt meer dan voldoende ruimte elkaar veilig te treffen, natuurlijk op minimaal 1,5 m. We zullen daarbij niet meer dan 50 personen tegelijkertijd toelaten. We richten een deel van het gebouw in als “Studio Rijke Waddenzee” voor ons hybride Webinar ‘Varen en Baggeren in de Waddenzee’ en het geven van presentaties.

Zo willen we deze week live op locatie en online verder samenwerken met geïnteresseerden, deskundigen, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden aan het thema Bereikbaarheid & Mobiliteit als onderdeel van ons Programmaplan Wad Veerkrachtig!

Kom logischerwijs alleen indien je gezond bent, geen (beginnende) klachten hebt en niet in aanraking bent geweest met iemand die met COVID-19 is besmet. En voor de zekerheid: test jezelf vooraf.

Geïnteresseerd?

Op maandag 4 en woensdag 6 oktober organiseren we activiteiten waaraan kan worden deelgenomen. Hieronder kun je meer lezen over wat het programmaonderdeel in houdt. Je bent van harte uitgenodigd, maar vooraf aanmelden is verplicht!

Maandag 4 oktober | 13:30 – 16:30
Mobiliteit in Gesprek | Vrije inloop en werkplaats

Gijs Diercks van DRIFT, Rick Timmerman en Gerwin Klomp van het PRW nemen geïnteresseerden in een losse opzet en naar behoefte mee naar waar we staan in de Transitieschets Duurzame mobiliteit naar de Waddeneilanden; Waarom eigenlijk deze transitieschets? Hoe kijken we naar deze transitie? Wat zien we, hebben we geleerd en doorleefd en wat gebeurd er al, maar is ook nog nodig?

Een rijke oogst en voedingsbodem voor toekomstgerichte actie en samenwerking die we graag verder aanscherpen.

Ben je geïnteresseerd om hieraan bij te dragen? Meld je aan via het secretariaat van het PRW, Jolanda Zwart, 06 – 50 18 24 08 o.v.v. ‘Aanmelding PRW-Werkatelier | Vrije inloop 4 oktober’.

Woensdag 6 oktober | 9:30 – 12:00
Mobiliteit in Gesprek | Webinar ‘Varen en Baggeren in de Waddenzee’

Hein Sas van PRW en Ernst Lofvers van Rijkswaterstaat Noord Nederland geven een presentatie over varen en baggeren in de Waddenzee en gaan in op de vraag ‘Hoe houdbaar is onze huidige praktijk gericht op bereikbaarheid en mobiliteit in Werelderfgoed Waddenzee, gegeven de ecologische impact, morfologische ontwikkelingen en zeespiegelstijging?’. Wat heeft dit voor gevolgen voor het mobiliteitssysteem? Voor welke opgave zien we ons gesteld en welke urgenties zijn er?

Je kunt live bij dit webinar aanwezig zijn of digitaal meedoen via een videoverbinding.

Ben je geïnteresseerd om hieraan deel te nemen? Meld je aan via het secretariaat van het PRW, Jolanda Zwart, 06 – 50 18 24 08 o.v.v. ‘Aanmelding PRW-Werkatelier | Webinar 6 oktober | live of digitale deelname’

Geef bij je aanmelding aan of je hier live bij aanwezig wilt zijn of dat je digitaal wilt deelnemen (je ontvangt dan een link voor de videoverbinding).

Woensdag 6 oktober | 13:30 – 16:30
Mobiliteit in Gesprek | Langs de oogst, Transitieperspectief, -paden en -acties

Gijs Diercks van DRIFT, Rick Timmerman en Gerwin Klomp van het PRW nemen de aanwezigen mee langs de rijke oogst uit WadLab-sessies, learning journeys, onderzoeken, focussessies en wat er al gebeurd. En gaan graag in gesprek over het transitieperspectief, -paden en –acties die hieruit naar voren zijn gekomen. Tijdens de sessies zoeken we met elkaar de scherpte op.

Ben je geïnteresseerd om hieraan deel te nemen: Meld je aan via het secretariaat van het PRW, Jolanda Zwart, 06 – 50 18 24 08 o.v.v. ‘Aanmelding PRW-Werkatelier | Mobiliteit in gesprek 6 oktober’

Overige activiteiten (uitsluitend op uitnodiging)

Op dinsdag 5 oktober komt het PRW-team bij elkaar voor een ‘Inspiratiedag Betekenis Economie’ georganiseerd door School for Change en onder leiding van Kees Klomp (Professor of Applied Science – Rotterdam University of Applied Sciences) en Shinta Oosterwaal (Book Author – Thrive, fundamentals for a new economy). PRW wil zich hierdoor graag laten inspireren op wat ‘betekenis economie’ kan bijdragen aan een duurzame economie in de Waddenregio en duurzaam economisch medegebruik van de Waddenzee in het bijzonder.

Op donderdag 7 oktober heeft PRW haar opdrachtgevers, stakeholders en betrokkenen uitgenodigd met ons te reflecteren op de oogst van de Transitieschets en het gesprek aan te gaan over verdere actie en samenwerking in dit transitieproces en de keuzes die hiervoor nodig zijn; ‘Wat kan eenieder betekenen en hoe doen we dit samen?’. De dag wordt gestart met een uitgebreide toelichting op het rapport ‘Technologieverkenning ondiepe duurzame scheepvaart; Waddenveren voor de toekomst’, door het MARIN.

Meer informatie?

G.A. (Gerwin) Klomp. E: gerwin.klomp@rws.nl, Tel: +31 (0)6 53 40 76 80 en:

H.B. (Rick) Timmerman. E: rick.timmerman@rws.nl, Tel: +31 (0)6 12 80 34 40