Uitlegverhaal Integraal Managementplan

dinsdag 20 augustus 2013

Marjan Datema van het ministerie van EZ schreef een uitlegverhaal over het Integraal Management Plan voor de Eems Dollard. Een kort verhaal waar u de hoofdlijn in kunt vinden en een korte schets van het tijdspad.