Trekkers Beheer Waddenzee samen op pad

maandag 28 september 2015

Hoe werken we aan onze opdrachten als trekkers voor de samenwerkingsagenda beheer Waddenzee? Hoe kunnen we het samen aanpakken? Hoe kunnen we elkaar helpen? En wanneer zijn we tevreden over de samenwerkingsagenda beheer?

Het is zomaar een greep uit de vragen die de verschillende trekkers van de Samenwerkingsagenda met elkaar bespraken. Op uitnodiging van Rijkswaterstaat vond het gesprek afgelopen donderdag plaats op motorzeilklipper ‘De Rijkswaterstaat 1’.

Windkracht 7
Met windkracht zeven ploegde de boot uit 1913 door de Waddenzee. De tocht bracht de trekkers van de samenwerkingsagenda ondermeer langs Griend en de mosselzaadinvanginstallaties op de Zuidmeep.

Producten Samenwerking
Tijdens de boottocht werd gesproken over de producten van de Samenwerkingsagenda Beheer; denk aan implementatie Ecologisch Spoorboekje, naar 1 vergunningenregister, de randvoorwaarden basismonitoring en de uitvoering van het Actieplan Vaarrecreatie.

Op weg naar 2018
Maar ook de manier van samenwerken werd besproken. Dat doen we samen en van onderop met bewoners, beheerders en gebruikers samen. De uitkomst van de tocht: of het nu windkracht 3 of 7 is, we werken hard aan ons eigen product en samen met alle betrokkenenen zodanig dat we in 2018 werken als één beheerder.

Samenwerkingsagenda
De acties die worden ondernomen in het kader van de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee vloeien voort als reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer in 2014.

Er wordt nu gewerkt  aan een verbetering van de organisatie van het beheer in de Waddenzee. Daarbij gaat het niet alleen om onderhoud, maar ook om transparantie in de vergunningverlening, toezicht en handhaving, herstelmaatregelen en voorlichting.