Toekomst Rijke Waddenzee

woensdag 17 september 2014

In de Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden staat een bericht (17 september 2014) over het doorgaan van het Programma naar een Rijke Waddenzee. Hoewel de signalen positief zijn, is het nog niet zover. De gesprekken over bijdragen van verschillende partijen zijn namelijk nog gaande.

Het Programma naar een Rijke Waddenzee is in 2010 voortgekomen uit het Convenant mosseltransitie en natuurherstel, waarin het ministerie van EZ, de PO mosselcultuur en de Coalitie Wadden Natuurlijk afspraken hebben gemaakt over de verduurzaming van de mosselzaadvisserij in combinatie met de realisatie van natuurherstel in de Waddenzee.

PRW heeft als doel projecten gericht op natuurherstel en verduurzaming van het gebruik van de Waddenzee te ontwikkelen, uit te werken en waar nodig te begeleiden. Dat doet het programma in opdracht van van vele partijen die werkzaam zijn in de Waddenzee, zoals het ministerie van EZ, Rijkswaterstaat, de samenwerkende natuurorganisaties, visserij en recreatieorgansiaties.

PRW-teamleden op werkbezoek op Texel. Vooraan staat programmamanager Kees van Es.

Natuurherstel Waddenzee
In het afgelopen jaar is de voortgang van de mosseltransitie en het Programma naar een Rijke Waddenzee geëvalueerd. De resultaten daarvan zullen binnenkort worden aangeboden aan de Tweede kamer.

Voor de periode 2015-2018 zijn inmiddels al wel nieuwe afspraken gemaakt tussen de partijen over de verdere transitie van de mosselzaadvisserij. Onderdeel van deze afspraken is ook de continuering van het Programma naar een Rijke Waddenzee. De Staatssecretaris van EZ, Sharon Dijksma, heeft aangegeven het programma te willen continueren, onder de voorwaarde dat ook andere partijen hieraan bijdragen. De gesprekken hierover vinden nu plaats. Het is de bedoeling dit zo snel als mogelijk af te ronden. Staatssecretaris Dijksma zal dan vervolgens de Tweede Kamer inlichten.

Meer info:
Artikel in Dagblad van het Noorden
Rijksbegroting EZ (passage PRW op pagina 128)
Interview Kees van Es