Toegevoegde waarde Vismigratierivier Afsluitdijk bevestigd

vrijdag 18 september 2015

Johannes Kramer, gedeputeerde natuur en landelijk gebied van de provincie Fryslân, is blij met het positieve advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.). “Mei ús gearwurkingspartners binne wy al langer oertsjûge fan de mearwearde fan de Fiskmigraasjerivier.”

De Commissie was ook overtuigd van de meerwaarde. ,,Sa leveret it ek in protte ekonomysk foardiel op, tink oan wurkplakken, kânsen foar toerisme en de grutte eksportpotinsje. It giet om in heechweardige wei- en wetterboutechnology, wat nea earder fertoand is en in oplossing biede kin foar wrâldwide problemen oangeande iten (fisk) en ekology”.

Begin augustus kwam de Commissie met een voorlopig advies. Hierin werd gevraagd om de meerwaarde van de Vismigratierivier nog verder te onderbouwen. Dat gold vooral voor het effect ten opzichte van het visvriendelijk sluisbeheer dat door Rijkswaterstaat wordt toegepast bij de Afsluitdijk. Nu nog beter  is aangetoond dat beide maatregelen elkaar eerder versterken, kon de Commissie de milieueffectrapportage met een positief advies afronden.

Meerwaarde Vismigratierivier
De Vismigratierivier Afsluitdijk onderscheidt zich van andere maatregelen doordat zowel de sterke als de zwakke zwemmers onder de trekvissen het IJsselmeer 24 uur per dag zelfstandig kunnen bereiken. “Dat zorgt ervoor dat de Vismigratierivier een positief effect kan hebben op de gezonde vispopulatie in Waddenzee, IJsselmeer en verder in het Europese achterland.” aldus de Commissie.

Mogelijke onbekendheden over de uiteindelijke effecten zijn onlosmakelijk verbonden met het innovatieve karakter van het project. De Commissie adviseert dan ook om de effecten goed te volgen na de realisatie.

Meer weten? www.deafsluitdijk.nl