Themadag over kwetsbare sterns

dinsdag 4 maart 2014

De laatste themadag van Vogelbescherming Nederland in de driedelige serie vanuit het Beschermingsplan Duin- en Kustvogels gaat over sterns. Op de Noordse stern na, staan alle in Nederland voorkomende sterns op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels.

De Waddenzee en het omliggende gebied zijn erg belangrijk voor deze kwetsbare vogels. Gebrek aan kustdynamiek, rustige broedplaatsen en voedsel zijn beperkende factoren. Daarnaast zijn de toename van menselijke verstoring, predatie en overstromingen in het voorjaar ernstige bedreigingen.

Grote sterns op het Wad. FOTO: Roef Mulder

Waddenzeeprojecten
Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) werkt aan verschillende projecten die de leefomstandigheden voor ondermeer sterns kunnen verbeteren in het waddengebied. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van schelpenkorven om zo de
Feugelpôlle te behouden bij Ameland. De kwelder beschermt niet alleen de kust, maar is ook een belangrijke broedplaats van de op één na grootste kolonie sterns in West-Europa.

Maar er zijn meer initiatieven die spelen in het waddengebied. In het kader van Marconi worden er langs de Eems-Dollard stern-eilandjes aangelegd als natuurcompensatie. De aanleg van de zandige variant langs de Prins-Hendrikdijk op Texel zorgt ook voor leefgebied. En als onderdeel van Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen moet er een leidam komen bij Den Oever.

De themadag Sterns wordt gehouden in Castricum op vrijdag 28 maart. Onderzoekers, beheerders en beleidsmakers komen bijeen om kennis te delen en om samen in actie te komen.

Meer info: Uitnodiging Themadag Sterns

FOTO: Roef Mulder