Terugblik werkatelier Transitieschets duurzame mobiliteit Waddeneilanden

dinsdag 26 oktober 2021

Op 4 t/m 7 oktober 2021 ging het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) in het Entrepotgebouw in Harlingen Haven verder de dialoog aan over de transitieschets duurzame mobiliteit naar de Waddeneilanden. De aanwezigen deelden live en online informatie en wisselden met elkaar van gedachten over de urgentie en het belang van deze transitie op de langere termijn. En hebben zij hun eerste gedachten gevormd over belangrijke mijlpalen op de route naar emissieloze, impactarme en adaptieve mobiliteit.

Hybride webinar ‘Varen en Baggeren in de Waddenzee’

Op woensdag 6 oktober hebben Hein Sas van PRW en Ernst Lofvers van Rijkswaterstaat Noord Nederland een presentatie gegeven over dit onderwerp. Zij gingen hierbij in op de vraag ‘Hoe houdbaar is onze huidige praktijk gericht op bereikbaarheid en mobiliteit in Werelderfgoed Waddenzee, gegeven de ecologische impact, morfologische ontwikkelingen en zeespiegelstijging?’ ‘Wat heeft dit voor gevolgen voor het mobiliteitssysteem en voor welke opgave zien we ons gesteld?

Onlangs verscheen het KNMI Klimaatsignaal ’21. Ook in het licht van dit rapport blijven de conclusies in de presentatie ‘Varen en Baggeren in de Waddenzee’ onveranderd, omdat in de presentatie al uitgegaan is van het extreme IPCC-scenario ten aanzien van het smelten van Antartica als worst case.

De presentaties vindt u hieronder.

Hier vindt u de presentaties in zowel Pdf– als in Powerpointformaat.

Korte animatie

Deze korte animatie legt uit wat de uitdagingen voor de komende decennia zijn.

Presentatie technologieverkenning ondiepe duurzame scheepvaart

Op donderdag 7 oktober nodigde PRW haar opdrachtgevers, stakeholders en betrokkenen uit nader kennis te nemen en te reflecteren op het rapport ‘Technologieverkenning ondiepe duurzame scheepvaart; Waddenveren voor de toekomst’. Dit rapport is in opdracht van het PRW uitgevoerd door het MARIN, in samenwerking met C-Job, Conoship, Damen en Van Oossanen. Johan de Jong en Arie de Jager van het MARIN gaven ons een dieper inzicht in de mogelijkheden en welke keuzes hieraan zijn gerelateerd.

Hier vindt u de presentaties van Johan de Jong en Arie de Jager. En het definitieve rapport Technologieverkenning ondiepe duurzame scheepvaart.

Wilt u meer informatie?

H.B. (Rick) Timmerman Tel: + 31 (0)6 12 80 34 40, E-mail: rick.timmerman@rws.nl
G.A. (Gerwin) Klomp, Tel: +31 (0)6 53 40 76 80, E-mail: gerwin.klomp@rws.nl