Terugblik op Nacht van de Nacht 2017

maandag 30 oktober 2017

Op de laatste zaterdag van oktober werden er op talloze plekken in Nederland activiteiten georganiseerd rondom duisternis. Ook in het Waddengebied was de ‘Nacht van de Nacht’ een belevenis: Wandelingen in de duisternis langs de dijk en op het wad, fakkeltochten, sterren kijken en lezingen.

Het Programma nar een Rijke Waddenzee (PRW) was bij een aantal van deze activiteiten betrokken. Zo was er in het Groningse Visvliet een bijzondere avond, die werd georganiseerd door de gemeente Zuidhorn. Titian Oterdoom gaf hier namens PRW  een lezing over nut en noodzaak van duisternis voor natuur en mens. Zijn verhaal werd aangevuld met indrukwekkende foto’s van onder andere de lichtvervuiling in Europa, gemaakt vanuit de ruimte door André Kuipers. Ook gaf hij voorbeelden van hoe je met z’n allen kunt (en moet) samenwerken aan een Darksky Werelderfgoed Waddengebied

Karrentocht langs kwelder
De Friese Milieu Federatie organiseerde samen met PRW ook een prachtige toer in en rondom kwelder Noarderleech.  Per kar werd er door het gebied gereden. Op verschillende momenten werd er stil gestaan om  te genieten van dit prachtige duistere gebied. In het Noarderleech is het nog écht donker, een bijzondere ervaring. Tijdens én na de tocht werd er een nachtconcert gegeven.

Opening eerste nachttuin
De nachttuinen, waar ruimte is voor planten en dieren die ’s nachts het meest actief zijn, is een onderdeel van het uitvoeringsprogramma Dark Sky Waddengebied. De coördinatie is hier in handen van Landschapsbeheer Friesland. Architect Nynke Rixt Jukkema van Stichting Feel The Night opende met burgemeester Piersma van de gemeente Menameradiel de eerste nachttuin van Friesland. De speciale toegangspoort is tevens een plek waar het voor vleermuizen goed toeven is. Het is de bedoeling dat er meer nachttuinen komen in het Waddengebied.

Wat is de Nacht van de Nacht?
De Nacht van de Nacht is een jaarlijks terugkomende dag en vindt op hetzelfde moment plaats als de klok een uur wordt teruggedraaid voor de wintertijd.  Het doel is om de bewustwording over het belang van duisternis voor mens en natuur te benadrukken. Het is een initiatief van de Natuur- en Milieufederaties. Het gaat om vele honderden activiteiten door heel Nederland.  PRW ondersteunt dit vanwege haar werk voor het Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied.