Programma naar een rijke Waddenzee

Nieuwsbericht

donderdag 14 juli 2016

Technasiasten doen mooie ontdekkingen voor Eems-Dollard

Het ontdekken van een slibverwerkingsfabriek in Antwerpen en het maken van een overslageiland inclusief kabelbaan. Het is zomaar een greep van de ideeën van een kleine 200 Technasiumscholieren van RSG de Borgen uit Leek.

De Havo- en VWO scholieren bogen zich de afgelopen maanden over de slibproblematiek in de Eems-Dollard. Dat deden zij op verzoek van Michiel Firet van het Programma naar een Rijke Waddenzee.

Firet is tevreden over de soms originele denkwijze waarop de scholieren het slibprobleem van de Eems-Dollard hebben benaderd. ,,Als je leerlingen van de middelbare school aan de gang zet, dan hoop je dat ze fris naar het vraagstuk kunnen kijken, dat ze nog niet vast zitten in een stramien of belang. Dat is gebleken! Ze hebben goed onderzoek gedaan, maar ook het lef getoond om buiten de bestaande kaders naar oplossingen te zoeken.”

Scholieren van het Technasium in Leek geven tekst en uitleg bij hun plan voor de Eems-Dollard

Goed gevonden
“Ondiep naar de haven” komt bij meerdere oplossingen terug. Zo heeft een groepje een overslageiland uitgedacht. Aanleggen en het overladen kan snel. De goederen gaan vervolgens met een kabelbaan naar de Eemshaven

“Slim met slib” komt ook in meerdere varianten terug. De meest verrassende was EMORAS, een slibverwerkingsfabriek, gebaseerd op een al werkende plant in de haven van Antwerpen (AMORAS geheten). Het bestaan hiervan was bij de Waddenzeeprofessionals niet bekend. Het goed gevonden praktijkvoorbeeld is inmiddels al doorgezet naar Economie & Ecologie in Balans.

Eems-Dollard
De Eems-Dollard is de enige grote open verbinding van een rivier met de Waddenzee in Nederland. Deze vrije verbinding is voor de natuur van de Waddenzee van levensbelang.  Provincie, rijk, bedrijfsleven en natuurorganisaties werken er samen hard aan een verbetering te bereiken. Onlangs is het meerjarenprogramma Eems-Dollard 2050 van start gegaan. PRW ondersteunt dit proces.

 

rapporten en documenten in dit thema

  • donderdag 14 juli 2016

    Overzicht Technasium Eems-Dollard

    Een kleine 200 leerlingen van het Technasium in Leek keken met een frisse blik naar de problemen van de Eems-Dollard (PDF, 4.7 Mb).

    naar rapport

Misschien wil je dit ook lezen?

donderdag 7 maart 2019

Nieuwe landmakers

Ineke Noordhoff, publiciste en onder meer schrijfster van het boek Schaduwkust, heeft een essay geschreven:  ‘Nieuwe landmakers’. Als inspiratie voor de opgave van de Eems-Dollard 2050.  Zo worden nuttige toepassingen gezocht in klei voor dijken en ophogen van landbouwgronden. Aan Programma naar een Rijke Waddenzee is gevraagd mee te denken over de opschaling ophogen landbouwgronden.

meer lezen
donderdag 14 juni 2018

Eems-vissen in Beeld versterkt samenwerking

Het project Eems-vissen in beeld is afgerond. De betrokken partijen zijn tevreden over de resultaten. Met name de samenwerking tussen de verschillende partijen is erg goed verlopen.

meer lezen
maandag 26 februari 2018

Jongeren actief bezig met Eems-vraagstuk

In het Eems-Dollardgebied zijn de laatste maanden jongeren actief geweest met het ‘anders-varen-vraagstuk’. Dit zorgt voor bewustwording en leidde ondermeer tot een aantal filmpjes.

meer lezen
woensdag 6 juli 2016

Meerjarig programma om ecologie in Eems-Dollard op te knappen

Het Rijk en de provincie Groningen gaan samen aan de ecologische verbetering van de Eems-Dollard werken.  In het meerjarige programma ‘Eems-Dollard 2050’ staat wat ze de komende jaren gaan doen om de troebelheid van het water te verminderen.

meer lezen
dinsdag 3 mei 2016

Zorgen scholieren voor doorbraak slibprobleem Eems-Dollard?

Een kleine 200 leerlingen van het Technasium van RSG De Borgen in Leek buigen zich de komende zeven weken over de slibproblematiek van de Eems-Dollard.  Kunnen de jonge scholieren met hun frisse blik voor een doorbraak zorgen?

meer lezen