Tafels op het wad – Praktische verkenning ‘Kansen voor Platte oester’

woensdag 7 juli 2021

Bij Ameland, Lauwersoog en Schiermonnikoog en in Het Schild tussen Rottumeroog en Rottumerplaat staan dit jaar “tafels” op het wad. Het is een onderzoeksopstelling van The Fieldwork Company en De Goede Vissers. Zij doen in opdracht van Programma naar een Rijke Waddenzee een praktische verkenning naar de groei van platte oester in de oostelijke Waddenzee. Zij bekijken zo of met het uitzetten van platte oester exemplaren uit de Waddenzee zelf, de ontwikkeling en verspreiding van oesterlarven kan worden gestimuleerd. De verwachting is dat de oostelijke Waddenzee geschikt is voor platte oester, maar dat de soort er onvoldoende op eigen kracht kan komen.

Logische stap

Deze verkenning is een logische stap in het initiatief van PRW met andere partijen, zoals het NIOZ, de Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen Marine Research, Rijkswaterstaat Noord-Nederland en Bureau Waardenburg. Het doel is de platte oester als belangrijke soort en als biobouwer door zijn rif- en bankstructuren te helpen uitgebreid in de Waddenzee terug te komen. Tot dusver zijn kleine aantallen van de platte oester aangetroffen onder water (sublitoraal) in de westelijke Waddenzee. Daarnaast zijn er incidentele meldingen van exemplaren in meer droogvallende omstandigheden, ook uit het oostelijk deel van de Waddenzee.

Meer inzicht

De “tafels op het wad” zijn proefopstellingen. Op die wijze zijn er oesters uitgehangen op vier locaties in de oostelijke Waddenzee: Ameland, Schiermonnikoog, Lauwersoog en bij de Rottums (zie onderstaande kaart).

Door de oesters onder verschillende omstandigheden uit te hangen wordt geprobeerd meer inzicht te krijgen in de invloed van verschillende factoren. Denk hierbij aan diepte, droogvalduur en slibgehalte van het water op de overleving, groei en het al dan niet tot reproductie komen van de uitgehangen platte oesters. Voor de praktijkproef worden oesters gebruikt die met ondersteuning van PRW door het NIOZ zijn opgekweekt uit larven van oesters verzameld in het Eierlandse Gat.

Kennisontwikkeling

De praktijkproef zal ook bijdragen aan de kennisontwikkeling over de praktische kanten van het uithangen van oesters. Dit betreft aspecten ten aanzien van de uithangconstructie, het onderhoud, de benodigde monitoring en de mogelijkheid om deze techniek in te zetten voor specifieke delen van de Waddenzee. De Goede Vissers en The Fieldwork Company hebben samen de opdracht gekregen om de praktijkproef uit te voeren. De opstellingen zijn met gele boeien gemarkeerd.

Meer informatie

De coördinator van de proeven is Jan van Dalfsen, tel: 06 2347 2706.

Voor vragen aan PRW kunt u contact opnemen met Michiel Firet, tel: 06 1296 1898.