Succesvolle Waddenconferentie “Tijwisselaar”

donderdag 30 mei 2013

Het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie kijken tevreden terug op de “Tijwisselaar” in Marrum (Friesland). Op dit bijzondere congres was donderdag het maximale aantal van 250 mensen aanwezig. De deelnemers bogen zich over de uitdagingen voor het Waddengebied.

Naast wetenschappers, beleidsmakers, ondernemers, bestuurders en vissers, namen ook dorpsbewoners deel aan de conferentie. Er is ondermeer gesproken over veiligheid, natuurherstel, verduurzaming van de visserij en de Waddenzee als Werelderfgoed. Het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie organiseerden het evenement. Tientallen vrijwilligers en de gemeente Ferwerderadiel hielpen mee in de organisatie.

Verschillende deelnemers
De deelnemers liepen ‘s ochtends in kleine groepen langs verschillende locaties in het dorp, zoals de oude Melkfabriek en de Godeharduskerk. Daar schetsten sprekers een beeld over de stand van het Waddengebied. Herman Ridderinkhof  had bijvoorbeeeld een gepassioneerd verhaal over de totstandkoming van de zandige variant voor de Prins Hendrikdijk op Texel. Wilfred Alblas vertelde in een autogarage een boeiende metafoor over trekvogels en de betekenis van het Waddengebied als tankstation. En Theunis Piersma liet zien hoe de Waddenzee zelfs betekenis kan hebben in Nieuw-Zeeland. De groepen werden op de route begeleid door Marrumers. Bij de lunch hielpen veel dorpsbewoners mee in de catering.

De lunch was op strobalen langs de dijk FOTO: Zwanette Jager

Kruisbestuiving van ideeën
’s Middags gingen de deelnemers met elkaar in gesprek in twee boerderijen. Het doel van die gesprekken was om de inzichten van die ochtend te vertalen naar ideeën voor een duurzame toekomst van het Waddengebied. ,,Het belangrijkste is dat we elkaar hier hebben geïnspireerd”, aldus Taco van den Heiligenberg namens de organisatie. ,,We hopen dat deze kruisbestuiving van ideeën weer iets goeds op gang kan brengen voor de Wadden. Daar gaan we nu mee aan de slag.”

Verschillende locaties in Marrum bleken prima geschikt voor een presentatie FOTO: Zwanette Jager

Toekomst als uitdaging
Voor de afsluiting was een speciaal muziekstuk gecomponeerd waar ook de kinderen van basisschool Aasterage aan meehielpen. Symbolisch, omdat alle deelnemers het Waddengebied graag in goede staat willen doorgeven aan de volgende generatie.

Kinderen zingen mee in de Romneyloods FOTO: Zwanette Jager

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) is een samenwerkingsverband tussen Rijk, regio, natuurorganisaties en gebruikers van het Wad. PRW is gericht op de snelle ontwikkeling van projecten voor natuurherstel en duurzaam gebruik van de Waddenzee. Dit wordt gedaan met financiële middelen en kennis. De Waddenacademie speelt een agenderende, programmerende en informerende rol bij het onderzoek in de Waddenregio. De onderzoeksgebieden zijn: geowetenschap, ecologie, cultuurhistorie, economie en klimaat.

FOTO’S: Zwanette Jager (www.ziltwater.eu). Een uitgebreide foto-impressie over de Tijwisselaar.