Start pilot registratie Vaste Vistuigvisserij

maandag 14 maart 2016

Op de Waddenzee en in de Noordzeekustzone gaat een selectie vaste vistuigvissers vanaf deze maand visserijactiviteiten meer specifiek registreren. Deze gegevens leveren interessante informatie op over de ontwikkeling van de visstand.

De vissers die deelnemen aan de pilot zullen twee jaar lang registreren, welke vistuigen ze inzetten, hoeveel ze van welke soort vangen en op welke locaties. Naast de ontwikkeling van de visstand levert deze informatie ook inzicht op of deze vorm van visserij van invloed is op bij de Natura2000 doelstellingen van de Waddenzee. En de data is belangrijke input om te komen tot een goed beheer van de visstand.

In ruil voor deze inspanning wordt het vissen met vaste vistuigen op de Waddenzee en in de Noordzeekustzone vrijgesteld van een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet. Dit is vastgelegd in het natura 2000-beheerplan.

Simpel met de smartphone
De pilot op de Waddenzee en de Noordzeekustzone duurt twee jaar waarbij met het registratiesysteem van het NatuurNetwerk wordt geëxperimenteerd. Het programma van NatuurNetwerk is simpel in gebruik en ook via de smartphone te bedienen. De uitvoering van de pilot gebeurt onder begeleiding van bureau Wing in nauwe samenwerking met de Vereniging van Vaste Vistuigvisserij.

Het project “Registratie Vaste Vistuigvisserij in de Waddenzee” wordt verder begeleid door provincies Groningen en Fryslân, Programma naar een Rijke Waddenzee, Rijkswaterstaat en Economische Zaken en wordt hoofdzakelijk gefinancierd door de provincie Groningen uit Natura 2000-budget.

Rijke Waddenzee
In 2013 startte het Programma naar een Rijke Waddenzee met het uiteenzetten van deze pilot vanuit haar aanjaagfunctie voor realisatie van het streefbeeld van een Rijke Waddenzee voor mens en natuur.

UPDATE: Omrop Fryslân maakte een radio-bijdrage over de pilot