Staatssecretaris van Dam stuurt voortgangsrapportages naar Tweede Kamer

donderdag 30 juni 2016

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken heeft het Jaarverslag van het Programma naar een Rijke Waddenzee 2015, de PRW-uitvoeringsagenda van 2016 en de voortgangsrapportage opgestuurd naar de Tweede Kamer. Daarmee zijn de stukken nu ook openbaar.

In het Jaarverslag over 2015 staan alle projecten beschreven waar PRW aan heeft gewerkt in 2015.  Belangrijke resultaten zijn ondermeer het aanpakken van het plastic probleem in de Waddenzee en de vorderingen rondom de Eems-Dollard. Tevens zijn de projecten benoemd waar in 2016 aan wordt gewerkt. Een opvallend nieuwe activiteit voor 2016 is ondermeer de verkenning naar de (her)introductie van de platte oester in de Waddenzee.

Uit de Voortgangsrapportage Verduurzaming Mosselzaadvisserij  over 2015 blijkt dat de opbrengst van de mosselzaadinvanginstallaties in de Waddenzee nog nooit zo veel is geweest als afgelopen jaar. In totaal is er in de Waddenzee op een oppervlakte van 192 hectare, 13.6 Miljoen kilogram mosselzaad ingevangen. Ook de experimenteerders kenden een goed 2015. Zij vingen zo’n 2,3 miljoen kilogram zaad uit de waterkolom.

Historisch verbonden
De mosselzaadvisserij en het Programma naar een Rijke Waddenzee zijn historisch met elkaar verbonden. De mosselzaadvisserij op de Waddenzee kan immers plaatsvinden omdat er afspraken zijn over het actief werken aan natuurherstel en de verduurzaming van de mosselzaadvisserij. Het Programma naar een Rijke Waddenzee ondersteunt de mosseltransitie en werkt aan natuurherstel en verduurzaming van het economische medegebruik van de Waddenzee.

DOWNLOAD
Aanbiedingsbrief Tweede Kamer