Spetterende start voor herstel Zeeforel

dinsdag 3 maart 2015

Een grote coalitie van natuurliefhebbers, overheden en sportvissers wil aan de slag om de zeeforel weer in gezonde aantallen te laten zwemmen tussen Waddenzee en hun paaigebieden in Groningen en Drenthe. Op vrijdagochtend 6 maart worden de eerste zeeforellen losgelaten in het Lauwersmeer.

De uitzet van de eerste 1.000 zeeforellen is het startschot voor een herstelproject van deze iconische trekvis. De initiatiefnemers hebben hierbij de ambitie om ecologische herstelmaatregelen en regionale economische ontwikkeling met elkaar te verbinden. De coalitie wil de komende jaren gaan groeien door het aansluiten van recreatieondernemers langs de gehele trekroute van de vis en het Lauwersmeer. Hiermee wordt de gewenste duurzame verbinding gemaakt tussen ecologische en economische belangen in het gebied. De coalitie heeft een meerjarig programma gemaakt waarbij de financiering nog verder wordt uitgewerkt.

Deens voorbeeld
Het herstellen van een vispopulatie combineren met het ontwikkelen van een sportviseconomie is een ongebruikelijke combinatie maar wel één die werkt. Op het Deense eiland Funen wordt het uitzetten van zeeforel, het verwijderen van barrières in de trekroute en het promoten van het gebied bij sportvissers succesvol gecombineerd.

Het resultaat, na 25 jaar, is een gezonde zeeforel populatie en 64.000 extra overnachtingen door sportvissers in het gebied waarmee de jaarlijkse investeringen ruimschoots worden terugverdiend.

Trekroutes zeeforel
Uiteindelijk wensbeeld is een vrije passage voor trekvissen, zodat een jonge zeeforel uitgezet in een klein Drents stroompje, tientallen kilometers van de Waddenzee, langs de stad Groningen en via het Lauwersmeer, naar de Waddenzee zwemt. Jaren later keert zij terug, nu ruim een halve meter groot, om in datzelfde Drentse stroompje haar eitjes af te zetten. De dammen en stuwen zijn aangepast zodat ze deze trekroute ongestoord kan afleggen en vele handen hebben zand- en grindbedden hersteld waarop ze haar eitjes kan afzetten.

Startschot
Dankzij éénmalige bijdragen van de provincies Groningen en Fryslân kunnen deze zeeforellen vooruitlopend op de uitvoering van het meerjarige programma worden los gelaten in het Lauwersmeer. De eerste forellen zullen door de Groninger gedeputeerde Henk Staghouwer en de Friese gedeputeerde Johannes Kramer worden uitgezet.

Rijke Waddenzee
Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft dit project in de beginfase ondersteund en adviseerde in een later stadium. PRW werkt op dit moment met verschillende partners een Waddenfondsaanvraag uit om zo ook de langere termijn te borgen.