Slibconferentie juni 2010

donderdag 27 mei 2010

Regelmatig bereiken Rijkswaterstaat vragen over ‘hoe om te gaan met de slibhuishouding in de Waddenzee’. De vraag leeft zowel bij gebruikers als beheerders. Daarom organiseerde Rijkswaterstaat in juni 2010 de werkconferentie Slibhuishouding Waddenzee onder de werktitel ‘Helder over slib’. De werkconferentie vond plaats in het gebouw van de Fryske Akademy in Leeuwarden.

Terug naar nieuws