SLeM aan de slag met publieksattractie Vismigratierivier

maandag 24 maart 2014

Stichting Landschapstheater en Meer (SLeM) gaat een ontwerp maken voor een belevingsattractie bij de Vismigratierivier. Eind april moet er een concept klaarliggen waarmee de ambities van het programma De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) op het gebied van educatie, informatie en recreatie gerealiseerd worden.

Het concept zal nauw verweven zijn met de thematiek van de Vismigratierivier en de locatie Kornwerderzand. Als de Vismigratierivier er komt, wordt het een icoon van hoe Nederland omgaat met land en water. Nergens anders ter wereld is er een vergelijkbaar innovatieve benadering voor vismigratie. Om vissen weer te kunnen laten trekken tussen de Waddenzee en het IJsselmeer wordt er niet tégen, maar juist mét de natuur gewerkt. Een mooi verhaal dat de initiatiefnemers straks graag willen vertellen aan het publiek.

SleM gaat daarvoor een beleving ontwikkelen waarbij de bezoeker zich kan onderdompelen in de wonderlijke wereld van het water. Doel is om zo een welkome impuls te geven aan recreatie en toerisme op de Afsluitdijk, waarbij educatie en voorlichting over vismigratie en zoet-zoutovergangen een belangrijke nevenfunctie vormen. Eind april moet het eerste concept klaar zijn.

Partijen
De Waddenvereniging heeft samen met It Fryske Gea, Stichting het Blauwe Hart, Sportvisserij Nederland en de Vereniging Vaste Vistuigen Noord het idee voor de Vismigratierivier ontwikkeld. De Nationale Postcode Loterij heeft als een van de eersten haar steun aan de belevingsattractie verleend. Het Programma naar een Rijke Waddenzee trekt de inhoudelijke ontwikkeling van de Vismigratierivier in opdracht van De Nieuwe Afsluitdijk (DNA). Rijkswaterstaat verbetert de veiligheid van de Afsluitdijk. 

BRON: de Waddenvereniging

Overzichtspagina Vismigratierivier