Rick Timmerman nieuwe strategietrekker PRW

vrijdag 29 januari 2016

Rick Timmerman is vanaf eind 2015 de trekker van de Strategie ‘Sedimenthuishouding in relatie tot veiligheid en biodiversiteit’. Hij volgt daarmee Floris van Bentum op in het kernteam van het Programma naar een Rijke Waddenzee.

Timmerman wil graag bij de afronding van PRW in 2018 dat het begrijpen van de sedimenthuishouding in de Waddenzee een stuk beter is ontwikkeld dan nu. ,,Het is mijn ambitie om op korte termijn en op een inspirerende en leerzame manier een gezamenlijke agenda te ontwikkelen over wat we willen ontdekken en begrijpen”, vertelt de Strategietrekker

Pilot-projecten
Timmerman wil niet alleen het begrip verbeteren, maar ook tastbare resultaten neerzetten in de komende jaren. Daarbij wordt ingezet op het initiëren van pilot-projecten zodat je ook kunt leren-door-te-doen. ,,Mooie voorbeelden van dergelijke pilot-projecten zijn wat mij betreft Kwelderherstel Terschelling en de Stuifreep op Schiermonnikoog”.

Het kwelderherstel bij Terschelling haalde onlangs nog het regionale nieuws vanwege de bijzondere vorm van de kwelder. Namelijk de strakke lijnen van kunstenaar Piet Mondriaan.

Op Schiermonnikoog is onder regie van PRW en op verzoek van het Nationaal park Schiermonnikoog een voorlopig ontwerp gemaakt voor het aanbrengen van een kerf in de duinen, ten behoeve van verstuiving in de zeereep van Schiermonnikoog. Enerzijds bedoeld om een bijdrage te leveren aan de herstelopgave van de duinen en anderzijds moet het iedereen meer vertrouwd maken met de dynamiek van stuivend zand in de zeereep en de effecten daarvan op de omgeving.

De Strategietrekker kijk uit naar komende zomer, wanneer voor beide projecten geldt dat de definitieve ontwerpen klaar moeten zijn.

Loopbaan
Timmerman werkt al geruime tijd bij Rijkswaterstaat en sinds 2014 bij RWS in Leeuwarden. Daarvoor heeft hij ondermeer vijf jaar deel uitgemaakt van het Deltaprogramma IJsselmeergebied. Dat was ook een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties met als gezamenlijk doel een strategie ontwikkelen voor het IJsselmeergebied waarmee de waterveiligheid en zoetwatervoorziening op orde blijft. Timmerman is afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht als economisch geograaf.