Quick scan naar licht en duisternis in Waddengebied

dinsdag 12 september 2017

Op tal van plekken in het Waddengebied is nog veel winst te halen om de duisternis te versterken. Dit blijkt uit een onderzoek van ingenieursburo Clafis. Het onderzoeksteam zag vooral veel lichtvervuiling door reclame verlichting en verouderde armaturen. Tegelijkertijd werden er ook veel goede voorbeelden gesignaleerd.

Om te zorgen dat de nachtelijke duisternis in het Waddengebied behouden blijft, hebben 43 partijen, eind 2016 een intentieverklaring getekend. Deze partijen willen een ‘Dark Sky Werelderfgoed Wadden gebied’. Het Programma ‘naar een Rijke Waddenzee’ begeleidt dit proces.  Elke ondertekenaar verplicht zich om voor 2018 minimaal één maatregel te nemen die de lichtuitstoot vermindert.

Lichtuitstoot in kaart gebracht

Namens de ondertekenaars heeft het Programma naar een Rijke Waddenzee daarom ingenieursburo Clafis gevraagd om een  quick scan te maken van de lichtuitstoot richting het Waddengebied. Dat is nu helder in kaart gebracht. Het onderzoeksburo heeft niet alleen de problemen gesignaleerd, maar zag ook al veel goede voorbeelden, zoals dimlicht, natuurvriendelijker LED-licht en goed afgestelde lantaarnpalen.

De onderzoekers geven tevens aan wat goede en gepaste maatregelen zouden kunnen zijn. In onderling overleg wordt nu bepaald welke maatregelen passen binnen de mogelijkheden van de ondertekenaars van de intentieverklaring. In de eerste helft van 2018 moet dan een gezamenlijk maatregelenpakket zijn opgesteld, die daarna in uitvoering kan.

Download quick scan

Het bijbehorende rapport is hieronder te downloaden. Let op, het bestand is zeer groot; maar liefst 100 MB. Downloaden kan enige tijd duren. Mocht het niet lukken, neem dan contact op met Christiaan Kooistra van PRW: c.kooistra@minez.nl