Programma naar een rijke Waddenzee

Nieuwsbericht

dinsdag 8 augustus 2017

Publieksfunctie voor oostelijke monitoringsfuik Waddenzee

Het Programma naar een Rijke Waddenzee wil samen met de Waddenvereniging de verandering van de vispopulatie in de Waddenzee beter begrijpen. Daarom wordt er nu gekeken naar de mogelijkheid om een monitoringsfuik aan te leggen in de oostelijke Waddenzee.

Naast het ecologische onderzoek naar de stand van de vissen, vinden PRW en de Waddenvereniging dat de monitoringsfuik ook een belangrijke functie kan hebben als publieksvoorlichting. Voor deze publieksfunctie heeft Ailynn Swiers, student Kust-  en Zeemanagement aan de Hogeschool Van Hall Larenstein, een onderzoek gedaan.

Excursies
Er is een steekproef gehouden bij bewoners van Texel en Terschelling. Uiteindelijk deden er 86 mensen mee. Opvallend is dat een groot gedeelte niet op de hoogte is (60%) van het feit dat er bij hun eiland een monitoringsfuik is. Wel geeft 90% van de respondenten aan het onderzoek naar de visstand in de Waddenzee interessant te vinden. Een kleine 80% denkt ook dat het geschikt is voor excursies.

Daarnaast heeft Swiers een aantal vergelijkbare locaties bestudeerd. Ondermeer monitoringsfuiken in Mozambique, Gambia en Bergen op Zoom zijn onderzocht. Wat ging goed en wat kan beter?

Aanbevelingen
Met haar onderzoek heeft ze de do’s en dont’s achterhaald voor wat betreft publiekscommunicatie. In totaal komt Swiers tot 22 aanbevelingen.

Kort samengevat;

 1. werk met een protocol
 2. publieksfunctie vergroot de bekendheid en het draagvlak
 3. waarborg de continuiteit (instellingen vs personen)
 4. betrek onderwijs, ondernemers en overheid bij de monitoringsfuik.
 5. werk samen

Monitoringsbehoefte
Om de verandering van de vispopulatie in de Waddenzee beter te kunnen begrijpen is er behoefte aan een monitoringsfuik in de oostelijke Waddenzee. Deze fuik zal als aanvulling dienen op de fuik van het NIOZ bij Texel. Ook op Terschelling wordt er gemonitord, hoewel hier het culturele aspect de boventoon voert. Daarnaast zal er in de toekomst ook bij de Vismigratierivier door de Afsluitdijk een monitoringsfuik komen. Los van deze permanente fuiken vindt er ook monitoring plaats op andere manieren zoals steekproeven bij de visserij en via zenderonderzoek.

rapporten en documenten in dit thema

 • dinsdag 8 augustus 2017

  Rapport publiek monitoringsfuik

  Afstudeeronderzoek naar de mogelijkheden van een publieke functie van een monitoringsfuik in de oostelijke Waddenzee (PDF, 4.8 Mb)

  naar rapport

Misschien wil je dit ook lezen?

donderdag 11 januari 2018

Zenders en akoestisch net brengen Eems-vissen in Beeld

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een nieuw en bijzonder vismonitoringsprogramma voor de Eems-Dollard: “Eems-vissen in beeld” / “Emsfische im Focus”. Zo is er ondermeer een telemetrisch netwerk opgezet met onderwatermicrofoons die gezenderde vissen kunnen detecteren.

meer lezen
donderdag 7 december 2017

Meer urgentie nodig voor onderwaternatuur Waddenzee

Er moet meer urgentie worden gegeven aan de ontwikkeling van een veerkrachtige onderwaternatuur in de Waddenzee.  Het Programma naar een Rijke Waddenzee wil dit gezamenlijk oppakken met gebruikers, beheerders, beleidsmakers en wetenschappers.

meer lezen
vrijdag 12 mei 2017

Start visstand onderzoek bij Noarderleech/Hallumer Ryt

Bij het Noarderleech – Hallumer Ryt wordt onderzoek gedaan naar de visstand. De vissers zijn woensdag 10 mei, met hulp van studenten, begonnen met het plaatsen van een groot netwerk, ook wel weer genoemd. De opbrengst in de fuik was een verassing!

meer lezen
dinsdag 14 maart 2017

Onderzoek monitoringsfuik in oostelijke Waddenzee

Woont u op Texel of Terschelling? Dan zijn we op zoek naar u. Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) en Staatsbosbeheer vragen drie minuten van uw tijd voor het invullen van een enquête over de realisatie van een monitoringsfuik in het Oostwad.

meer lezen
woensdag 11 januari 2017

Blauwdruk voor monitoring zoet-zout overgangen in Waddengebied

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) heeft daarom nu voor zoet-zoutovergangen in het Waddengebied een uniforme monitoringsstrategie  uitgewerkt. Dit moet er voor zorgen dat er in de toekomst beter afgestemde monitoring plaats vindt in het Waddengebied.

meer lezen