Samen aan de slag in het PRW-werkatelier

donderdag 24 september 2020

In de week van 5 t/m 9 oktober werkt Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) vanuit het Entrepotgebouw in Harlingen. In dit PRW-werkatelier proberen we op een andere manier toch de live-ontmoetingen te organiseren in combinatie met online gesprekken en uitzendingen. Zo werken we onverminderd verder aan ons Programma.

PRW werkatelier

Het Entrepotgebouw in Harlingen is normaliter geschikt voor bijeenkomsten tot enkele honderden personen. We hebben dit gebouw een week tot onze beschikking, waarbij we dagelijks tot maximaal 40 personen tegelijkertijd ontvangen. Zo is er meer dan voldoende ruimte om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. We richten een deel van het gebouw in als “Studio Rijke Waddenzee”. Zo werken we in deze week op locatie en/of online samen met bewoners, gebruikers, maatschappelijke organisaties en overheden aan verschillende projecten uit ons Programmaplan Wad Veerkrachtig!

Doe je mee?

Op verschillende momenten gedurende de week organiseren we activiteiten voor bewoners en geïnteresseerden in het Wad. Hieronder kun je lezen op welke momenten dat is en wat het programmaonderdeel in houdt. Je bent van harte uitgenodigd!

5 oktober | 14:00 – 17:30
Mobiliteit in Gesprek | Kernwaarden en eilandercultuur en identiteit

In aanwezigheid van Dr. Linde Egberts, tevens verbonden aan de VU Amsterdam, spreken we verder over hoe cultuurhistorische en identiteit gerelateerde kenmerken van de Waddeneilanden en de kernwaarden van het Werelderfgoed Waddenzee zich verhouden tot en kunnen bijdragen aan de vorming van een toekomstig (ultiem) duurzaam mobiliteitssysteem. Wat zijn de belangrijkste cultuur historische kenmerken, wat is nu die ‘eigen identiteit’ en waardoor is zij gevormd? En welke lessen leert een vergelijking tussen een aantal eilanden elders in Europa over veranderingen in mobiliteitssystemen? Linde onderzoekt dit in opdracht van PRW.

De start in het Entrepotgebouw is om 14:00 uur.
Vanaf 16:00 uur zal Linde Egberts de (digitaal) aanwezigen meenemen in de vorderingen van haar onderzoek. De presentatie duurt maximaal 45 minuten, waarna er ruim gelegenheid is voor discussie en het stellen van vragen tot uiterlijk 17:30 uur.

Aanmelding voor deze sessie is noodzakelijk voor zowel live-deelname als deelname online. Dat kan door een mail te sturen naar secretariaatprw@minezk.nl o.v.v. deelname ‘Mobiliteit in gesprek: Eilander cultuur & -identiteit en kernwaarden’. De online deelnemers ontvangen van te voren een Zoomlink.

5 oktober | 19:00 – 21:00
Mobiliteit in Gesprek | Klimaat en Sedimenthuishouding in de Waddenzee

Hein Sas van PRW en Ernst Lofvers van Rijkswaterstaat Noord Nederland geven een toelichting op de morfologische en klimaatontwikkelingen van de Waddenzee tot dusver en de verwachte ontwikkelingen op de middellange en lange termijn. Wat heeft dit voor gevolgen voor het mobiliteitssysteem? Voor welke opgave zien we ons gesteld en welke urgenties zijn er?

De start in het Entrepotgebouw is om 19:00 uur.
Vanaf 19:30 uur nemen Hein Sas en Ernst Lofvers ons (digitaal) mee in de stand van de kennis tot dusver. De presentatie duurt maximaal 45 minuten, waarna er ruim gelegenheid is tot het stellen van vragen tot uiterlijk 21:00 uur.

Aanmelding voor deze sessie is noodzakelijk voor zowel live-deelname als deelname online. Dat kan door een mail te sturen naar secretariaatprw@minezk.nl o.v.v. deelname ‘Mobiliteit in gesprek: klimaat, bodemdaling en sedimenthuishouding’. De online deelnemers ontvangen van te voren een Zoomlink.

7 oktober | 19:00-21:00
Wadziejij: laat je stem horen en zien op 7 oktober!

PRW nodigt jongere en oudere bewoners van het Waddengebied uit om mee te denken over de toekomst van hun leefomgeving. Daarom zijn we begin dit jaar een zoektocht gestart: Wadziejij. Zijn er braakliggende terreinen, verouderde of leegstaande gebouwen, boorplatformen of andere landschappelijke elementen die niet (meer) passen bij de kernwaarden van Waddenzee Werelderfgoed? Hebben ze historische of ecologische waarde? Moeten we er afscheid van nemen? Of bedenken we er een andere bestemming voor die wel past bij het unieke leef- en natuurgebied?

Begin dit jaar hebben bewoners daarover een stem uitgebracht op wadziejij.nl. In totaal is er 312 keer gestemd en zijn er 14 nominaties voor gebouwen, objecten en (braakliggende) terreinen die eigenlijk niet (meer) passen bij de kernwaarden van het Waddengebied en de bijzondere UNESCO-status van Werelderfgoed Waddenzee.

Tijdens een bewonersconsultatie op woensdagavond 7 oktober (van 19.00-21.00 uur) gaan we de ideeën en suggesties die we ontvangen hebben samen met jullie verder uitwerken. We zijn benieuwd naar de verhalen achter de nominaties. In samenwerking verzamelen we zo ideeën voor een nieuwe invulling of aanpassing van de desbetreffende gebouwen en/of plekken. De avond wordt geleid door journalist en schrijver Nynke de Jong. En er is een korte lezing van architect Nynke Rixt Jukema. De bijeenkomst kan zowel fysiek als online bijgewoond worden.
 
Mocht je niet gestemd of genomineerd hebben, maar woon je wel in het Waddengebied en wil je graag willen deelnemen aan de bewonersconsultatie op 7 oktober? Meld je dan hier aan voor deze sessie voor zowel live-deelname als deelname online. De online deelnemers ontvangen van te voren een Zoomlink.

8 oktober | 20:00-21:15
Onderwatercafé: Waar onderwater boven water wordt

Benieuwd naar het leven onder de zeespiegel van de Waddenzee? Welke bijzondere schatten herbergt de Waddenzee nu eigenlijk onder water? Bij laag water is al van alles te zien: krabben, wadslakjes, een bot, half ingegraven in het zand. Maar ga je dieper, dan is er nog een hele onderwaterwereld te ontdekken. Doe mee met het online Onderwatercafé en kom meer te weten over de wondere wereld onder water.

In dit tweede online Onderwatercafé vertelt Ciska van Geer, Wadvaarder en tevens fotograaf, hoe zij het Wad optimaal beleeft. Ciska neemt ons aan de hand van mooie waddenbeelden mee het Wad op, als “onderwater boven water wordt”. Michiel Firet laat aan de hand van de interactieve Onderwatertekening en filmpjes zien wat we zoal aantreffen onder water in de Waddenzee. En we spelen een pubquiz met voor de winnaar een mooie prijs.

Aanmelden is noodzakelijk. Dat kan door een e-mail te sturen naar onderwatercafe@gmail.com o.v.v. deelname Onderwatercafé 8 oktober. Van te voren ontvang je van een Zoomlink om mee te kijken en mee te doen. Voor de pubquiz is het handig om je smartphone bij de hand te hebben.

Meer informatie?

Neem dan contact op met Gerwin Klomp, Rick Timmerman of Anja Zijlstra. De contactgegevens vind je hier.