Kees van Es zwaait af als programmamanager van PRW

vrijdag 12 juni 2015

Programmamanager Kees van Es heeft de overstap naar het bedrijfsleven gemaakt. Zijn opvolger wordt in september bekend gemaakt. In de tussentijd nemen verschillende PRW-teamleden de honneurs waar.

Centraal aanspreekpunt voor het Programma naar een Rijke Waddenzee is Lianne Huzen. Zij zal vooral de integraliteit van projecten bewaken.

Verschillende PRW-teamleden op de dijk in Harlingen. Uiterst links staat Kees van Es.

Werkwijze
Daarnaast werkt PRW tegenwoordig op een iets andere manier aan het streefbeeld van een Rijke Waddenzee. Dit heeft te maken met het nieuwe Programmaplan dat binnenkort openbaar wordt. PRW werkt nu aan de hand van negen strategieën aan een Rijke Waddenzee.

Negen strategieën
1: Verduurzaming Visserij (Ronald Lanters)
2: Completeren voedselweb: biobouwers en vissen (Michiel Firet)
3: Vogels en broedsucces (Taco van den Heiligenberg)
4: Verzachten randen vaste wal en natte wad (Wim Schoorlemmer)
5: Sedimenthuishouding voor veiligheid en biodiversiteit (Floris van Bentum)
6: Verduurzaming havens en scheepvaart en vaargeulmanagement (Lianne Huzen)
7: Eems-Dollard estuarium (Michiel Firet)
8: Duurzaam Waddentoerisme Werelderfgoed (Taco van den Heiligenberg)
9: Effecten van externe invloeden (Martijn de Jong)

Contact
Heeft u contactgegevens nodig of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Programmasecretaris Christiaan Kooistra, info@rijkewaddenzee.nl, 06-481.61.322