PRW ontvangt Wadvaarderstrofee

maandag 2 februari 2015

Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft afgelopen weekend de Wadvaarderstrofee in ontvangst mogen nemen. De prijs werd uitgereikt tijdens de Ledenvergadering van de Wadvaarders op Ameland.

De wisseltrofee wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of instantie die bijzondere verdiensten heeft verricht voor de doelstelling van de Wadvaarders: “Vrij en verantwoord varen op het Wad”.

Programma directeur Kees van Es nam de trofee zaterdag in ontvangst bij de Algemene Ledenvergadering van de Wadvaarders op Ameland. Voorzitter Kor Wijngaarden roemde de rol van PRW bij het Pact van Rede. Dat Pact voorziet ondermeer in een dynamische zonering. Bepaalde gebieden in de Waddenzee worden dan alleen afgesloten als dat voor de natuur nodig is, bijvoorbeeld tijdens de broedtijd van vogels.

De Wadvaarderstrofee

Actieplan Vaarecreatie: “Ik pas op het Wad”
Het Pact van Rede is bovendien één van de bouwstenen voor het Actieplan Vaarrecreatie: “Ik pas op het Wad”. PRW ondersteunt de uitvoering van “Ik pas op het Wad” doordat het de projectleider facilliteert. “Ik pas op het Wad” voorziet ondermeer in het actief stimuleren van beter gedrag op het Wad. Denk dan aan trainingen, gastheerschap en communicatie over de Erecode.

Wadvaarderstrofee
De Wadvaarderstrofee wordt sinds 1990 uitgereikt. In het verleden hebben ondermeer Lutz Jacobi (Tweede Kamerlid), Siem Jansen (gedeputeerde), de Waddenunit en Rijkswaterstaat de prijs gewonnen. De trofee bestaat uit een stuk drijfhout op een sokkel. Elke winnaar moet daar dan een Waddenzee-attribuut aan ophangen.