PRW levert bijdrage aan Waddenfondssubsidies

donderdag 1 januari 1970

Waddenfondssubsidies voor natuur

Het Waddenfonds verleent deze keer 5.8 miljoen euro subsidie aan verschillende projecten die de natuur en de beleving van de Waddenzee moeten versterken. Bij twee projecten heeft het Programma naar een Rijke Waddenzee een bijdrage geleverd.

Het gaat hier om de projecten “herstel zeegras” en “Aankoop en herinrichting oevers bij Lage Oude Veer” in de kop van Noord-Holland.

Zeegrasherstel
Twee jaar geleden zijn Rijkswaterstaat en de Waddenvereniging een grootschalig, innovatief herstelproject gestart, voor zeegras. Dit blijkt aan te slaan.

Voor Natuurmonumenten, Waddenvereniging en Radboud Universiteit Nijmegen reden om het zeegrasherstel nu verder op te schalen en te verdiepen. PRW heeft de periode tussen de Waddenfondsvraag en de start van het project mede-gefinancierd, zodat het project niet is stilgevallen. 

De Waddenfondssubsidie is € 277.100 (de totale kosten bedragen € 319.000).

Herinrichting oevers Lage Oude Veer
Het Waddenfonds heeft ook besloten om ruim drie miljoen euro toe te kennen aan het uitbreiden van het Lage Oude Veer in Noord-Holland. Er wordt 50 hectarelandbouwgrond langs deze voormalige kreek aangekocht en ingericht als nat/brak natuurgebied.

PRW heeft de Waddenfondsaanvraag mede-begeleid. Er wordt al zeker 20 jaar over dit gebied gediscussieerd. Het is dan ook goed nieuws dat het Waddenfonds het heeft aangedurfd om dit project mogelijk te maken.

Alle subsidies van het Waddenfonds (december 2013) in een helder overzicht.