Presentatie Vismigratierivier Tønder

maandag 10 februari 2014

Tijdens de Trilaterale ministersconferentie in Tønder kreeg PRW ook even de tijd om vispassages, zoals de vismigratierivier, toe te lichten. Roef Mulder verzorgde deze presentatie, die je hier kunt  downloaden.  

Veel sluizen en gemalen zijn een onneembare vesting voor vissen die van zoet naar zout water willen zwemmen of andersom. Binnen het cluster Randen van het Wad werkt het Programma naar een Rijke Waddenzee aan het verzachten van deze overgangen. Via speciale goten en omleidingen kunnen vissen zo makkelijker van zoet- naar zoutwater trekken en andersom.

Floris van Bentum (Rijkswaterstaat/PRW) geeft een toelichting op Zeegras. Op de achtergrond kijkt Roef Mulder (DLG/PRW) toe. Hij gaat zo vertellen over de vismigratie in het Nederlandse deel van de Waddenzee. FOTO Herman Verheij

Paling
Denk bijvoorbeeld aan de paling. Die heeft zijn leefgebied in het zoete water, zoals het IJsselmeer en de Friese meren. Deze vis paait echter in het zoute water van de Sargassozee, aan de andere kant van de Atlantische Oceaan! Niet de duizenden kilometers lange overtocht is een probleem, maar de vele dijken en waterkeringen in Nederland zijn vaak te grote obstakels, waardoor de palingstand hard achteruit gaat. En dat geldt voor meer vissoorten. De ‘verzachtingsmaatregelen’ moeten de situatie verbeteren.

Presentatie Vispassage Tønder (PDF, 7.2Mb)

MEER: Uitleg Vismigratierivier door Afsluitdijk (animatie)

FOTO: Herman Verheij