Positieve reacties op Meerjarenakkoord handkokkelvisserij

maandag 23 september 2013

Twee jaar na het afsluiten van de ‘Meerjarenafspraken Handkokkelvisserij in de Waddenzee’ concluderen de deelnemende partijen dat de uitvoering een succes is. Dit bleek na afloop van het bestuurlijk overleg. Daar werd het akkoord, dat tot stand kwam onder leiding van het Programma naar een Rijke Waddenzee, geëvalueerd.

In 2011 zijn er tussen de handkokkelsector, de natuurorganisaties, de provincie Fryslân en het Ministerie van EZ afspraken gemaakt over de handkokkelvisserij in het Waddengebied. In deze ‘Meerjarenafspraken handkokkelvisserij in de Waddenzee’ zijn afspraken gemaakt over duurzame handkokkelvisserij in de Waddenzee.

De handkokkelsector bestaat in totaal uit 31 vissers.  Daarvan hebben 21 vissers een reguliere ‘verhandelbare’ vergunning en 10 vissers een ‘vergunning op naam’. Afhankelijk van de beschikbare kokkels in de Waddenzee fluctueert de opbrengst van de visserij sterk. De afgelopen twee jaar zijn ‘rijke’ jaren geweest voor de handkokkelvisserij. Er waren volop kokkels op ‘t Wad.

Betere spreiding visserij
Ook de natuurorganisaties kijken positief terug op de uitvoering in de afgelopen twee jaar. Er is sprake van een betere spreiding van de kokkelvisserij over het Wad. Zo zijn eerder gesloten gebieden weer geopend. Daardooor is er vooral in de kwetsbare gebieden onder de eilanden sprake van een minder geconcentreerde visserij.

Balgzand
Natuurlijk waren er ook bespreekpunten. Het afgelopen jaar is gekeken of ook het Balgzand open kan voor de handkokkelvisserij. De partijen hebben geconstateerd dat daar nu geen draagvlak voor is. Verder is het visgebied Waardgronden onder Vlieland in tweeën gesplitst. Dit op verzoek van de Waddenunit (de handhavingsboten van het ministerie van EZ op de Waddenzee) en de handkokkelsector. Ter compensatie is een ander kwetsbaar gebiedje onder Vlieland gesloten. Inmiddels zijn de nieuwe afspraken ook opgenomen in de nieuwe vergunning.

Scholekster
De partijen zijn het er over eens dat de Meerjarenafspraken een stap in de goede richting zijn. Toch zijn er ook nog punten van zorg. De aantallen scholeksters op het Wad, waarvoor een herstelopgave vanuit Natura 2000 geldt, nemen bijvoorbeeld nog steeds af. De exacte oorzaak daarvan is onduidelijk, omdat adequaat onderzoek ontbreekt.