Podium voor Werelderfgoed-visserij op ministersconferentie

maandag 29 januari 2018

‘Waar bent u trots op?’

LEEUWARDEN – Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) roept visserijorganisaties en individuele vissers op met ideeën te komen voor de komende Trilaterale Ministersconferentie in Leeuwarden. Centraal daarbij staat de vraag hoe de visserij bijdraagt aan de kwaliteit van het UNESCO Werelderfgoed-gebied Waddenzee.

PRW streeft naar een duurzame Waddeneconomie. De visserij in het Waddengebied is onderdeel van deze Waddeneconomie. Daarom wil PRW graag in gesprek met visserijorganisaties en vissers over de visserij in dit Werelderfgoed, over ontwikkelingen binnen de sector waar men trots op is, over innovaties die een podium verdienen en over ondernemers die hun nek uitsteken.

Vanuit PRW zullen Sarah Verroen (Fish & Farm) en Marieke Verweij (Wing) met dit thema aan de slag gaan, waarbij zij binnenkort een breed aantal vertegenwoordigers en ondernemers van de diverse visserijen op de Waddenzee zullen spreken over goed ondernemerschap, met als hoofdvraag `Waar bent u trots op?’.

Ministersconferentie
Gezien de verbondenheid van mens en natuur, economie en ecologie is de ‘Werelderfgoed-visserij’ op de Waddenzee in potentie een mooi thema voor de komende Trilaterale Ministersconferentie. Elke drie jaar ontmoeten de ministers van de drie Waddenzeelanden elkaar. Speciaal voor Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 wordt de Trilaterale Ministersconferentie op 17 en 18 mei 2018 in Leeuwarden gehouden. PRW is in samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nauw betrokken bij de invulling van deze conferentie. Ook zijn er kansen om het thema te koppelen aan diverse culturele evenementen, zoals Leeuwarden Culturele Hoofdstad en andere festivals.

Suggesties welkom!
Niet alleen visserijorganisaties maar ook individuele ondernemers kunnen suggesties aandragen, via hun organisatie of direct bij Verroen en Verweij. Denk daarbij niet alleen aan hele grote innovaties, maar heel breed; van verbeteren selectiviteit tot afvalverwerking en van brandstofbesparing tot informeren van de consument en de politiek.

Contact: info@rijkewaddenzee.nl