Plastic afval groeiend probleem voor Werelderfgoed Waddenzee

donderdag 12 november 2015

Plastic is een groeiend probleem voor de Waddenzee. Vogels en Zeehonden raken bijvoorbeeld verstrikt in visnetten. En flessen, autobumpers en kunststofonderdelen ontsieren het Werelderfgoedgebied.

Het Programma naar een Rijke Waddenzee organiseerde daarom een bijeenkomst over plastic in de Waddenzee. Daarmee geeft PRW een vervolg op de brandbrief van Nienke Dijkstra van Doe eens Wad.

De onderneemster organiseert al jaren tochten op de Waddenzee, ondermeer om plastic op te ruimen. Het is haar een doorn in het oog dat het ‘probleem plastic’ nog steeds niet hoog op de bestuurlijke agenda staat van de beheerders van de Waddenzee.

Containers vol plastic
Op de bijeenkomst in de visserijloods in Lauwersoog werd uitgebreid gesproken over plastic in de Waddenzee. Hoeveel is het eigenlijk, wat gebeurt er nu al, wat is er schadelijk en wat zouden de eerste oplossingen kunnen zijn?

De Waddenunit vertelde dat zij ongeveer acht containers per jaar ophalen aan plastic in de Waddenzee, hoewel het officieel niet in hun takenpakket zit. Vrijwilligers in de haven van Harlingen halen zo’n 1 kuub plastic per week op. En zo stapelden de aantallen zich op.

Achteloosheid
Belangrijke oorzaak van het probleem is de achteloosheid waarmee spullen worden weggegooid. Maar bijvoorbeeld ook het feit dat je in veel gevallen voor het inlveren van afval moet betalen.

Buiten de Visserijloods stonden vijf grote bigbags met gevonden plastic van Het Rif, Ameland en Harlingen. Daar zaten flessen in, autobumpers, visnetten, touwen, deksels, kratten en nog veel meer troep dat niet thuishoort in Werelderfgoed Waddenzee.

Aan het einde van de ochtend werd gesproken over mogelijke oplossingen. Zo zegde Rijkswaterstaat toe om logistiek en financiën in te gaan zetten. Ook PRW zal een aantal taken op zich nemen om maatregelen tegen de plasticvervuiling verder aan te jagen.

Deelnemers
Op de bijeenkomst waren verschillende partijen aanwezig. Juttersvereniging Ameland, onderzoekers, beheerders (Staatsbosbeheer, Fryske Gea en Rijkswaterstaat), vrijwilligers (plastic-opruimers), Zeehondenopvang Pieter Buren, Healthy Seas, Stichting Wereldvismigratie, Het Waddenfonds, secretaris RCW, Waterschap Noorderzijlvest, Vaarrecreatie, de Waddenunit, afvalverwerker Omrin en het Programma naar een Rijke Waddenzee.

De werkgemeenschappen Borndiep en Groninger Wad hebben eerder het thema Plastic Soep in het kader van Fysiek Beheer besproken. Zij hebben Staatsbosbeheer en It Fryske Gea ingeschakeld om PRW te vragen  dit onderwerp verder op de bestuurlijke agenda te brengen.