Programma naar een rijke Waddenzee

Alle nieuwsberichten

Meld je aan voor de nieuwsbrief

woensdag 11 juli 2018 Hoe maakje dijken weer vispasseerbaar. Wat zijn de uitdagingen qua veiligeheid en beleefbaarheid. PRW en POV-Waddenzeedijken gingen op veldbezoek

Excursie bij project Vijfhuizen

Op dinsdag 10 juli gingen de klankbordgroep van de POV-W en het programmateam van Programma naar een Rijke Waddenzee samen op excursie naar gemaal Vijfhuizen.

meer lezen
vrijdag 6 juli 2018

Vismonitoringsfuiken op oostelijk Wad

Voor het eerst zijn er vismonitoringsfuiken op het oostelijk Wad geplaatst. Het gaat om twee fuiken. Eén bij Lauwersoog en één bij Schiermonnikoog. De fuiken zijn nodig voor een betrouwbaarder beeld van de visstand.

meer lezen
zondag 1 juli 2018 Excurisie, Werelderfgoed, Waddenzee

Dag van Wad 2018 – korte terugblik

Van Den Helder tot Greetsiel in Duitsland, overal langs de Waddenkust werd afgelopen weekend de ‘Dag van het Wad’ gevierd. Omdat Werelderfgoed Waddenzee 9 jaar werd, waren langs de kust, op de eilanden en op de Waddenzee talloze activiteiten georganiseerd.

meer lezen
vrijdag 29 juni 2018

Start pilot natuurvriendelijke oevers Waddenkust

Het Programma naar een Rijke Waddenzee en Agrarische Collectief Waadrâne hebben de aftrap gegeven voor de pilot brakke natuurvriendelijke oevers. Vijf boeren starten dit jaar met het aanleggen van zo’n  natuurvriendelijke oever langs de waterkant.

 

meer lezen
dinsdag 26 juni 2018 Vrijwilligers hebben via een vaartocht van Doe Eens Wad plastic opgeruimd vanaf 't Wad. FOTO: Nienke Dijkstra/Doe Eens Wad

Verrjaardagskado Wadenzee Jutezakjes om plasticafval op te ruimen

Zaterdag 30 juni 2018 wordt de verjaardag van de Waddenzee Werelderfgoed gevierd. Daarom krijgt de Waddenzee 2000 juten jutzakjes cadeau om plastic in op te ruimen.

meer lezen
maandag 25 juni 2018 Wadplaten in de Waddenzee. Vanuit de lucht. Zullen deze in de toekomst verdwijnen?

Geleerde lessen PRW voor Deltanatuur

Wat zijn de “lessons learned” van het Programma naar een Rijke Waddenzee? Download naar een presentatie voor LIFE IP Deltanatuur.

meer lezen
donderdag 14 juni 2018 Deze paling is gezenderd voor het project Eemsvissen in beeld. Ze worden weer teruggezet.

Eems-vissen in Beeld versterkt samenwerking

Het project Eems-vissen in beeld is afgerond. De betrokken partijen zijn tevreden over de resultaten. Met name de samenwerking tussen de verschillende partijen is erg goed verlopen.

meer lezen
maandag 11 juni 2018

Eerste resultaten Afrika flywaytelling 2017

Meer dan 800.000 Bonte Strandlopers en 50.000 Tureluurs op de Banc d’Arguin (Mauritanië). En zeker 80.000 Zomertalingen in de delta van de Djoudj (Senegal). Zomaar wat indrukwekkende aantallen uit het Afrikaanse kustdeel van de Oost Atlantische  trekroute waarlangs  in 2017 de integrale watervogeltelling  plaatsvond.

meer lezen
zaterdag 9 juni 2018

Hackathon Duurzame mobiliteit Waddengebied

De Wadden vormen een uniek natuurgebied van Werelderfgoedklasse. Hoe ziet een duurzaam mobiliteitssysteem er uit dat past bij de toekomst (2050) en bij de kernwaarden van Waddenzee Werelderfgoed? Tijdens een hackathon Duurzame mobiliteit gingen begin april ruim 35 mensen op Terschelling aan de slag met deze vraag.

meer lezen