Programma naar een rijke Waddenzee

Alle nieuwsberichten

Meld je aan voor de nieuwsbrief

donderdag 13 september 2018 PlatteOesters_NIOZ-PascalleJacobs

Primeur op Texel: kweek van inheemse platte oester gelukt

Goed nieuws vanuit de klimaatkamer van het NIOZ op Texel. Voor het eerst zijn hier larven gekweekt van de platte oester.  Daarmee is een belangrijke stap gezet in herstel van dit schelpdier voor de Waddenzee.

meer lezen
woensdag 12 september 2018 Zeepaardje_Waddenzee_Pieter Visser

Waddenvisser vindt zeepaardje bij garnalenvangst

Tijdens het garnalenvissen op de Oostereems, nabij Borkum, heeft de ZK-13 een zeepaardje opgevist. Hoewel het er op lijkt dat zeepaardjes vaker voorkomen in het Waddengebied is de vangst ervan nog steeds bijzonder.

meer lezen
woensdag 12 september 2018

Reeks van treinstations in Waddengebied krijgt nieuwe verlichting

Het treinstation in het Friese Mantgum krijgt vanavond (woensdag 12 september) een nieuwe verlichting. Het treinstation is de eerste in een reeks. In de komende jaren zullen steeds meer treinstations nieuwe verlichting krijgen die beter aansluiten bij het Dark Sky Werelderfgoed Waddenzee (duurzamer en minder strooilicht).

meer lezen
donderdag 30 augustus 2018 Mosselzaad Waddenzee

Veel mosselen en mesheften op het Wad

Integenstelling tot de kokkels gaat het met veel andere schelpdieren wel goed in de Waddenzee. Zo is er veel mosselzaad gevallen, zijn de consumptiemosselen van goede kwaliteit en zijn er gigaveel mesheften op het Wad!

meer lezen
dinsdag 28 augustus 2018 handkokkelen op het wad

Massale kokkelsterfte op het wad: Implicaties voor de handkokkelvisserij

Wageningen Marine Research meldde vorige week dat er massale kokkelsterfte is op het Wad. Het gaat om de grootste kokkelsterfte sinds het begin van de metingen in 1990. Wat betekent een ‘arm jaar’ voor de handkokkelvisserij op het Wad?

meer lezen
donderdag 23 augustus 2018 Een zeeprik wordt gezenderd bij de Afsluitdijk.

Goed nieuws voor vismonitoring Eems-Dollard estuarium

Voor 2019 is er goed nieuws voor de vismonitoring in het Eems-Dollard estuarium. De Waddenvereniging heeft een subsidie van € 46.000 ontvangen om volgend jaar de visstand in de Eems in beeld te brengen. PRW ondersteunt dit met extra geld en zorgt voor de aansluiting met de al lopende processen.

meer lezen
woensdag 22 augustus 2018 Kokkelsterfte op het Wad. Veel kokkels zijn door het warme weer omgekomen.

Extreme kokkelsterfte op droogvallende platen Nederlandse kustwateren

Kokkels zijn massaal gestorven op de droogvallende platen in de Waddenzee, de Oosterschelde en de Westerschelde. De kokkelsterfte is vermoedelijk veroorzaakt door het warme weer. Dit meldt Wageningen Marine Research.

meer lezen
maandag 13 augustus 2018 Praatplaat over de Waddenzee. Hebben we harde structuren nodig of moeten we juist niets doen?

Praatplaat Waddenzee

PRW heeft samen met Arcadis een Praatplaat gemaakt over de Waddenzee. Hebben we harde structuren nodig voor méér biodiversiteit of moeten we juist niets doen?

meer lezen
donderdag 26 juli 2018 Monitoringsonderzoek naar zeehonden in de Waddenzee bij Engelschhoek tussen Vliealand en Terschelling

Monitoring zeehonden Waddenzee

Afgelopen jaar zijn er in het kader van Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee op twee locaties in de Waddenzee aanvullende verstoringswaarnemingen gedaan bij zeehonden en vogels.

meer lezen