50 jaar Lauwersmeer herhaling

Eindrapport Verkenning naar een Zilte Lauwerskust

In 2019 ontwikkelden 5 Friese en Groningse ondernemers uit het gebied het Manifest Lauwerskust. Dit gebeurde met ondersteuning van Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) en de Waddenvereniging. De intentie van de ondernemers is om actief en positief bij te dragen aan de toekomst van het gebied. Onder regie van PRW en met ondersteuning van SMARTLAND en OAK consultants is als vervolg een verkenning uitgevoerd. Het eindrapport hiervan is nu klaar.

Lees meer