Polder Wassenaar - foto Stichting Zilte Zone

Mariene aquacultuur in het Waddengebied

Voor Programma naar een Rijke Waddenzee maakten Boyd Metz (onder de vlag van het Zoet-Zout Knooppunt Noord-Nederland) en Bernike van Werven (Wing) het rapport Marktverkenning vanuit de praktijk: mariene aquacultuur in het Waddengebied. Hierin worden succesfactoren en vervolgstappen van nieuwe ontwikkelingen in kaart gebracht. Aan de hand van onderzoek en interviews met spelers in het veld is onderzocht wat mogelijk kansrijke  ontwikkelingen zijn.

Lees meer