Voor Rosse grutto's en kanoeten is de Waddenzee een belangrijkse schakel in hun trekroute

Waddenzee blijft zwakke schakel in internationale Flyway

Een nieuwe analyse van een grootschalige telling in 33 landen in opdracht van Programma naar een Rijke Waddenzee laat zien dat een groot aantal vogelsoorten die gebruik maken van de Waddenzee er niet goed voor staan. Ondanks de beschermde status en het werelderfgoed-predicaat van UNESCO gaat het nog steeds slecht met veel soorten broedvogels. Een aantal doortrekkende en overwinterende vogels, zoals Kanoet, Drieteenstrandloper en Pijlstaart, staat er echter iets beter voor.

Lees meer

Selectie oesterbedrijven Waddenzee naar eindfase

De duurzame inbedding van het handmatig rapen van oesters in de Waddenzee vordert. In 2018 hebben de belanghebbende partijen (overheid, natuur en visserij) onder begeleiding van het Programma naar een Rijke Waddenzee afspraken gemaakt over de meerjarige inbedding. Eind 2018 konden ondernemers hun belangstelling voor deze activiteit middels een bedrijfsplan kenbaar maken. Een onafhankelijke commissie heeft deze plannen beoordeeld en gerangschikt op basis van diverse criteria. Voorzitter Oosterveld heeft het vertrouwelijke advies op 6 maart 2019 aan Gedeputeerde Kramer van de provincie Fryslân aangeboden.

 

Lees meer