Programma naar een rijke Waddenzee

Alle nieuwsberichten

Meld je aan voor de nieuwsbrief

donderdag 11 januari 2018 Deze paling is gezenderd voor het project Eemsvissen in beeld. Ze worden weer teruggezet.

Zenders en akoestisch net brengen Eems-vissen in Beeld

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een nieuw en bijzonder vismonitoringsprogramma voor de Eems-Dollard: “Eems-vissen in beeld” / “Emsfische im Focus”. Zo is er ondermeer een telemetrisch netwerk opgezet met onderwatermicrofoons die gezenderde vissen kunnen detecteren.

meer lezen
donderdag 28 december 2017 Jaaroverzicht PRW 2017

Jaaroverzicht: Top-5 van 2017

Welke nieuwsberichten zijn in het jaar 2017 het meest gelezen op de website van PRW? Een overzicht van de beste vijf verhalen uit 2017!

meer lezen
donderdag 21 december 2017 FOTO_Jaarverslag_PRW_2017. Aaan welke projecten in de Waddenzee heeft PRW gewerkt?

Jaarverslagen 2017 over PRW en Mosseltransitie nu openbaar

Het jaarverslag van het Programma naar een Rijke Waddenzee over het jaar 2017  is nu openbaar. Ook het jaarverslag over de transitie in de mosselvisserij op de Waddenzee (2017) is nu online.

meer lezen
donderdag 14 december 2017 Een inspirerend voorbeeld voor zero-emissie vervoer op de Wadden ligt niet ver van huis. Met de introductie van de nieuwe Texelstroom-2 in 2016, is er een flexibele veerboot beschikbaar met een hoge eco-efficiency. De flexibiliteit zit hem in de hybride toepassing van CNG-gas in combinatie met laagzwavelige dieselbrandstof en elektriciteit. In deze veerboot zijn veel van de wensen van de bewoners van Texel verwerkt. Ook wordt er met informatie en de inrichting van de boot invulling gegeven aan ‘beleving tijdens de Waddenreis’.

Volop kansen voor duurzame bereikbaarheid Waddengebied 2030

De veerverbindingen zijn dé levensaders voor de Waddeneilanden. Gezien het belang van een goede verbinding hebben een groot aantal betrokken partijen een eerste verkenning uitgevoerd naar de kansen die er liggen voor een meer duurzame bereikbaarheid van het Waddengebied in de toekomst.

meer lezen
dinsdag 12 december 2017 Kotters komen aan bij Paessens Moddergat

Dag van het Wad ook in 2018!

Ook in 2018 zal er een Dag van het Wad worden georganiseerd! Het verjaardagsfeestje van Werelderfgoed Waddenzee valt in 2018 in het weekend van zaterdag 30 juni en zondag 1 juli.

meer lezen
donderdag 7 december 2017 Onderwaternatuur: Platte oester in de Waddenzee

Meer urgentie nodig voor onderwaternatuur Waddenzee

Er moet meer urgentie worden gegeven aan de ontwikkeling van een veerkrachtige onderwaternatuur in de Waddenzee.  Het Programma naar een Rijke Waddenzee wil dit gezamenlijk oppakken met gebruikers, beheerders, beleidsmakers en wetenschappers.

meer lezen
vrijdag 24 november 2017 Zo'n 40 personen waren aanwezig in Lauwersoog voor bijeenkomst over Plastic Waddenzee

Beheerders Waddenzee pakken steeds actiever het plastic probleem aan

Beheerders in de Waddenzee pakken steeds actiever het plastic probleem aan. Dit bleek tijdens een werkbijeenkomst over het Actieplan Plastic Waddenzee in Lauwersoog.

meer lezen
woensdag 15 november 2017 Luchtfoto van RWS luchtinspectie. Te zien is de haven van Terschelling, de Noordvaarder en in de verte nog Engelschhoek.

"Kraak de radarcode voor Vaarrecreatie"

De onderzoekers van de vaarrecreatie in de Waddenzee presenteerden eind oktober hun resultaten over de zomer van 2016 en 2017. En er werd vooruitgeblikt op het seizoen 2018.

meer lezen
maandag 13 november 2017 Kanovaren op Werelderfgoed Waddenzee

Waddenfonds start nieuwe subsidieregeling

Het Waddenfonds stelt een kleine 10 miljoen euro aan subsidie beschikbaar voor projecten die de kwaliteit van het Waddengebied verbeteren. Hiervoor worden drie informatiebijeenkomsten georganiseerd.

meer lezen