Programma naar een rijke Waddenzee

Nieuwsbericht

maandag 14 mei 2018

Onderwaternatuur Waddenzee op de kaart

De Waddenzee is een wildernis van Wereldklasse. Sinds 2009 is het gebied benoemd tot Werelderfgoed. Tienduizenden mensen genieten ieder jaar weer van de stilte, de ruimte en de overweldigende natuur. Vogels en zeehonden zijn daarbij de grootste blikvangers. Maar de natuur onder water is voor ons onzichtbaar.

Onder water wordt de basis gelegd voor de bijzondere natuur in de Waddenzee.  Plankton, mossels, algen, wadpieren, bodemdieren, zeesterren, garnalen en vissen vormen een reeks van voedselrelaties; het voedselweb. ,,Het is een fascinerend spel; alleen je ziet er zo weinig van”, weet Michiel Firet van het Programma naar een Rijke Waddenzee. ,,Het is een bak bruingroen water waarvan de diepte maar moeilijk valt te peilen.”

Achteruitgang visstand

Toch gebeurt er dus van alles onder water. En dat gaat niet de goede kant uit. Het huidige onderwaterleven van de Waddenzee is op dit moment een eenvoudig ecosysteem. Garnalen, krabben en zeesterren domineren. De grote vraag is; waar zijn de vissen gebleven?

De sterke achteruitgang van de vissen in de Waddenzee stelt velen voor een raadsel. Van de kinderkamerfunctie voor platvis is weinig meer over, de visserij op zeebaars en harder is vrijwel geheel stil komen te liggen en echt grote vissen zijn nog slechts sporadisch aanwezig.

Wat zijn de oorzaken?

Eenduidige oorzaken van de daling zijn moeilijk te vinden. Komt het door de aanleg van dammen en dijken? Gaat het om klimaatverandering? Of spelen menselijke activiteiten zoals visserij en recreatie een rol?

Volgens Lies van Nieuwerburgh van de Waddenvereniging is er niet één duidelijke oorzaak aan te wijzen, maar grijpt alles in elkaar. Dat is ook wat de visualisatie  laat zien. ,,In een bezoekerscentrum kijk je naar vis in een aquarium, maar dit is een wetenschappelijke tekening van alle elementen die je in de Wadden tegenkomt. Het begint aan de basis en als dat goed zit, dan kan de rest vanzelf volgen, zoals de gladde haai en de rog.”

Fundament is nog goed

Vissers, natuurverenigingen, overheden  en wetenschappers hebben nu de handen ineengeslagen. Zij werken al enige tijd aan het herstel van de visstand. Het gaat dan om onderzoek, beleidsaanpassingen en concrete maatregelen zoals vispassages. ,,Deze tekening past in dat plaatje”, aldus Firet. ,,Het grote publiek ziet niet dat het minder gaat met de visstand in de Waddenzee. (Sport)vissers hebben het wel door. Zij vangen veel minder dan jaren geleden.”

Volgens Firet is er nog geen reden voor paniek. ,,Het basisfundament is nog steeds goed. Herstel en ontwikkeling is mogelijk.  Maar dan moeten we ons wel bewust zijn van het probleem. Dat is nu groeiende en wie weet, over een jaar of tien, kunnen we deze afbeelding in werkelijkheid zien.”

Toekomstig beleid

De onderwaternatuur van de Waddenzee is lang niet bij iedereen goed in beeld. Daarom heeft PRW samen met natuurorganisaties, wetenschappers en vissers een onderwaterkaart gemaakt. De kaart, en het achterliggende verhaal, is ondermeer input voor toekomstige beleidsprocessen. De Waddenvereniging gebruikt het daarnaast ook veel voor publieke doeleinden.

Artikel Kust en Zeegids

 

rapporten en documenten in dit thema

 • maandag 14 mei 2018

  Onderwaternatuur Waddenzee 3D-illustratie

  3D-illustratie van de onderwaterwereld in de Waddenzee. De afbeelding is gemaakt door Nicolle R. Fuller van Sayo Studio in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee in samenwerking met de Waddenvereniging.DE afbeelding is te gebruiken met bronvermelding.

   

  naar rapport
 • maandag 14 mei 2018

  Onderwaternatuur Waddenzee in Kust en Zeegids

  De onderwaternatuur van de Waddenzee is lang niet bij iedereen goed in beeld. Daarom heeft PRW samen met natuurorganisaties, wetenschappers en vissers een onderwaterkaart gemaakt. De kaart, en het achterliggende verhaal, is ondermeer input voor toekomstige beleidsprocessen. Er verscheen een artikel over in de Kust & Zeegids.

  naar rapport

Misschien wil je dit ook lezen?

maandag 26 november 2018

Waddenmozaïek: grootschalig onderzoek naar stand onderwaternatuur

Het Waddenfonds kent een grote subsidie toe aan het project ‘Waddenmozaïek’ van Natuurmonumenten, Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en NIOZ. Het doel van het project is uitzoeken hoe het gesteld is met de onderwaternatuur in de Waddenzee en mogelijke herstelmaatregelen testen.

meer lezen
maandag 22 oktober 2018

Bosatlas van de Wadden is een mooie ontdekkingsreis

De Bosatlas van de Wadden is klaar! De Bosatlas behandelt een breed scala aan onderwerpen: Van IJstijd tot zandsuppletie, van plankton tot zeehond, van priel tot kwelder. PRW is erg blij dat er veel aandacht is voor de onderwaternatuur.

meer lezen
maandag 23 april 2018

Discussiepaper voor een Veerkrachtig Voedselweb Waddenzee

Het Programma naar een Rijke Waddenzee  heeft op verzoek van het Ministerie van I&W een discussiepaper gemaakt over een veerkrachtig Voedselweb. Het RCW gebruikt de twee documenten om tot een advies te komen voor toekomstig beleid over de Waddenzee.

meer lezen
donderdag 7 december 2017

Meer urgentie nodig voor onderwaternatuur Waddenzee

Er moet meer urgentie worden gegeven aan de ontwikkeling van een veerkrachtige onderwaternatuur in de Waddenzee.  Het Programma naar een Rijke Waddenzee wil dit gezamenlijk oppakken met gebruikers, beheerders, beleidsmakers en wetenschappers.

meer lezen
dinsdag 21 februari 2017

Rapport 'Verkenning naar rijke onderwaterbestortingen'

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) onderzocht in hoeverre de steenachtige materialen, die onder water worden toegepast voor kustveiligheid en vaargeulmanagement, ook kansen bieden voor natuur.

meer lezen