Nieuwsbrief E&E is uit

donderdag 20 februari 2014

De derde nieuwsbrief van Economie & Ecologie Eemsdelta is uit. Onderwerpen die aan bod komen zijn ondermeer de vorderingen in het IMP en de samenwerkingsovereenkomst voor een betere Eems.

Daarnaast is er aandacht voor de definitieve versie van het onderzoek “Voorstudie Helder & Productief: aanzet tot een Uitvoeringsprogramma Eems-Dollard”. Ook is er aandacht voor het ontwerp-tracébesluit van de vaarweg van de Eemshaven naar de Noordzee. Bij het verhaal over het Integraal Management Plan (IMP) wordt u tevens uitgenodigd voor de bijeenkomsten in maart en april. 

Nieuwsbrief E&E Eemsdelta

Rijke Waddenzee en E&E
Na de ondertekening van de Intentieverklaring Economie en Ecologie in Balans Eemsdelta eind 2012 bleef het lange tijd stil. Iets te stil. Vanuit onze aanjaagfunctie heeft het Programma naar een Rijke Waddenzee samen met  de Provincie Groningen een programmamanager aangesteld om tot een uitvoeringsproegramma te komen met concrete projecten die de kwaliteit van het water in de Eems gaan verbeteren.

Eind januari werd al een samenwerkingsovereenkomst getekend. De maatregelen die daarin worden genoemd, zijn weer gedeeltelijk gebaseerd op het kennisrapport: Voorstudie Helder & Productief: aanzet tot een Uitvoeringsprogramma Eems-Dollard. Naast deze kennis helpt PRW ook mee met  bijvoorbeeld onderstaande Nieuwsbrief.  

DOWNLOAD: Nieuwsbrief E&E Eemsdelta