Nieuwe website kennisuitwisseling Visserij

maandag 21 november 2016

De nieuwe website Vistikhetmaar.nl moet het platform voor kennisuitwisseling in de visserij worden. Op deze website staat het lesmateriaal van het vak visserijkunde, en worden kennisdossiers bijgehouden over actuele thema’s in de visserij. De website is nu online.

Vistikhetmaar.nl is ontwikkeld door Stichting ProSea, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De Stichting Sectorraad Visserij zorgt er nu voor dat de website up-to-date blijft. Doel is het bevorderen van de doorstroming van actuele kennis naar de visserijsector, -scholen en de maatschappij.

De website moet uitgroeien tot dé plek om meer te weten te komen over actuele thema’s via kennisdossiers. Docenten kunnen zelf een lespakket samenstellen uit het beschikbare lesmateriaal. En met de filmpjes van de vissers Cees en Cornelis worden op de website belangrijke onderwerpen (familiebedrijven, zwerfvuil op zee, en veiligheid op zee) geïntroduceerd.

Meer: Lancering website Vistikhetmaar (Visserijnieuws)