Nieuwe vaarroute Blauwe Balg geopend

woensdag 27 juli 2016

De nieuwe vaarroute de Waardgronden tussen de eilanden Ameland en Terschelling is geopend. De route is speciaal voor de recreatievaart en gaat ten zuiden langs de Blauwe Balg. De maatregel vindt plaats in het kader van ‘Ik pas op het Wad’.

De route Waardgronden is alleen toegankelijk rond hoogwater. De extra route is dan ook geen vervanger, maar een aanvulling op de gebruikelijke route over de Blauwe Balg. De nieuwe route heeft echter als voordeel dat het  beduidend korter is en minder tegenstroom heeft.

Meer rust voor dieren
Maar belangrijker is dat de extra route de recreatievaart beter verspreid. Vlak naast de Blauwe Balg is een zandbank die vaak wordt gebruikt door zeehonden en vogels als rustplaats. De dieren worden hier vaak verstoord. De nieuwe vaarroute moet de drukte verminderen, zodat de dieren meer rust en ruimte krijgen.

In 2016 was het geboorte seizoen van de gewone zeehonden wat later dan in de voorgaande jaren, vertelt Arjen Dijkstra van de Waddenunit. ,,Waar we binnen dit gebied voorheen de eerste jongen rond begin mei waarnamen, was dat in 2016 pas in de eerste week van juni. Voor zover we het konden tellen, zijn er in dit seizoen in het zuidelijke deel van het artikel 20 gebied “Blauwe Balg” tenminste 60 jonge gewone zeehonden geboren.”

Monitoring
Nu de jonge zeehonden niet meer gezien worden in het zuidelijke deel is de route opengesteld. De komende periode wordt gemonitord hoe de dieren op de extra route reageren. Na de zomer wordt dat geevalueerd als onderdeel van het Actieplan Vaarrecreatie.

Specifieke vaarinformatie via Nautin