Nieuwe Subsidies Waddenfonds

maandag 15 april 2013

In de derde ronde van Waddenfondstoekenningen hebben acht projecten subsidie gekregen. In totaal is voor 10,6 miljoen euro aan subsidie verleend. De totale investering in het Waddengebied is 18,5 miljoen euro.

Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds Tineke Schokker: “Het is alweer de derde ronde van toegekende subsidies. Deze keer een keur van projecten. Hierbij de eerste subsidies van het programma Lokale innovaties.” Bij de lokale innovaties zitten een aantal projecten met recreatieve functie’s zoals een Wadden Waterspeelplaats bij de haven van Oudeschild.

Natuur en Water
Binnen het programma Natuur en Water, dat veel raakvlakken heeft met het werk van het Programma naar een Rijke Waddenzee, zijn twee projecten toegekend. Het project  “Rust voor vogels, ruimte voor mensen” van Vogelbescherming Nederland, kreeg bijna 3,5 miljoen euro. Het plan wil vogelbeleving gecontroleerd stimuleren door broedplaatsen en hoogwatervluchtplaatsen in te richten. Tegelijkertijd moet het mogelijk zijn dat mensen hier naar kijken zonder de vogels te verstoren door middel van speciale faciliteiten. 

Rust voor vogels, Ruimte voor mensen

Vismigratie naar Waddenzee
Het andere project bij Natuur en Water voorziet in nieuwe vismigratiemogelijkheden in het hele beeksysteem van de Westerwoldse Aa. Harde overgangen als stuwen moeten door de nieuwe maatregelen beter passeerbaar worden voor vis. Hierdoor moet vis weer vrij kunnen zwemmen van de Waddenzee naar de riviertjes in het achterland.

Alle toegekende projecten vindt u hier.   

 FOTO: Roef Mulder