Nieuwe landmakers

donderdag 7 maart 2019

Het Eems-estuarium heeft last van te veel slib in het water. De natuur heeft er last van. Daarom hebben partijen in de regio in het Eems-Dollard 2050 programma afgesproken aan verbetering te gaan werken. Slib uit het systeem halen en een nuttige toepassing geven is een van de ontwikkelingsrichtingen. Nuttige toepassingen worden gezocht in klei voor dijken, bouwelementen, verbeteren van de dalgronden in de Veenkoloniën en ophogen van landbouwgronden. De pilot ophogen landbouwgrond gaat in 2019 van start. Aan Programma naar een Rijke Waddenzee is gevraagd mee te denken over de opschaling. In dat kader hebben we Ineke Noordhoff, publiciste en onder meer schrijfster van het boek Schaduwkust, gevraagd over de opgave een essay te schrijven; ‘Nieuwe landmakers’.

Waarom de titel nieuwe landmakers?

Ineke neemt ons mee in de gedachte dat we de eeuwenoude traditie van land uit zee maken ook binnendijks kunnen toepassen. Als antwoord op problemen als dalende bodems door delfstoffenwinning en veenoxidatie. En als inspiratie, wonen aan het water en toch droge voeten. Graag brengen we dit essay breder onder de aandacht van eenieder die aan verbetering van het Waddengebied werkt. Want elementen uit deze manier van kijken en denken bieden ons inziens ook kansen op andere plekken langs de kust.

Drieluik

Het essay is onderdeel van een drieluik, samen met het advies van PRW aan de ED2050 organisatie en een inspiratiefolder. Dit drieluik zal door het Eems-Dollard 2050 programma bij de volgende stappen worden ingezet. Te beginnen met gesprekken met een breed scala aan ondernemers, beleidsmakers en beslissers. De afbeelding bij dit bericht komt uit de inspiratiefolder van LAMA landscape architects.

Programma naar een Rijke Waddenzee

Het Programma naar een Rijke Waddenzee is gevraagd mee te denken over het Eems-Dollard 2050, spoor nuttige toepassing slib – opschaling ophogen landbouwgronden.

Voor meer informatie:

Eems-Dollard 2050 (ED2050): Emiel Hakvoort T 06 2113 1036

Programma naar een Rijke Waddenzee: Michiel Firet T 06 1296 1898