Nationale Postcode Loterij steunt Vismigratierivier Afsluitdijk

donderdag 14 februari 2013

De Nationale Postcode Loterij heeft woensdagavond 13 februari, tijdens het Goed Geld Gala, 2 miljoen euro toegekend aan het project ‘Vismigratierivier’. Hiermee is het herstel van de ecologische verbinding voor trekvissen tussen de Waddenzee en het IJsselmeer een belangrijke stap dichterbij gekomen.

De Waddenvereniging en It Fryske Gea hadden gezamenlijk een aanvraag ingediend voor het project vismigratierivier uit de gelden van de extra trekking van de goededoelenloterij. De gelden zullen worden ingezet voor de ontwikkeling van een informatiecentrum over de vistrek tussen Waddenzee en IJsselmeer op de Afsluitdijk.

Haalbaarheidsstudie
Het is het tweede positieve nieuws dat de betrokkenen bij het project in korte tijd mogen ontvangen. Onlangs werden de resultaten van een haalbaarheidsstudie naar de Vismigratierivier bekend gemaakt. Uit deze verkenning, die werd uitgevoerd in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee, bleek dat een Vismigratierivier technisch haalbaar is en bijdraagt aan herstel van de visstand.