Minister neemt Visie Vitale Kust Eems-Dollard in ontvangst

dinsdag 30 september 2014

Minister Schultz-Van Haegen (I&M) heeft de inspirerende “Visie Vitale Kust Eems-Dollard” aangeboden gekregen tijdens haar werkbezoek in Groningen. De visie werd maandag (29 september 2014) aan de bewindsvrouw aangeboden door de Groningse Gedeputeerde Henk Staghouwer. Hij deed dit namens alle partners van Economie & Ecologie in Balans (E&E).

In de Visie is niet alleen aandacht voor de lange termijn, maar er worden ook 5 concrete pilots genoemd:

1. Pilot Spijksterpompen
2. Pilot Dubbele Kering
3. Pilot Kwelderherstel Marconi
4. Pilot Zoet-Zout
5. Pilot Groene Dollarddijk

Veilig, vitaal en innovatief
De verschillende pilots moeten het sedimentoverschot in de Eems terugdringen. De waterverbindingen moeten weer hersteld worden, net als de kwelders. Daarnaast is er in de pilots ruimte voor veelzijdige landbouw en natuurbeleving.

Het uiteindelijke doel is een veilige, vitale en innovatieve kust waar het goed wonen, werken en vertoeven is. De Eems-Dollard regio is in de toekomst koploper op het gebied van de biobased economie en weet dat te combineren met een natuurlijk functionerend estuarium.

Diepere vaargeul Eemshaven-Noordzee
Schultz-Van Haegen was in Groningen om ondermeer de knoop door te hakken over het tracébesluit van de verruiming van de vaarweg Eemshaven – Noordzee. Deze verruiming komt er.

Rijke Waddenzee
Het Programma naar een Rijke Waddenzee ondersteunt het project Economie & Ecologie in Balans. Dit doet PRW door de projectleider te faciliteren en door middel van het inzetten van kennis, faciliteiten en mankracht.