Minister licht Tweede Kamer in over infrastructurele projecten Waddenzee

maandag 16 november 2015

Minister Schultz van Haegen (I&M) en Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) hebben de Tweede Kamer geinformeerd over de voortgang van belangrijke infrastructurele projecten in Nederland. Dit doen zij via het zogenoemde MIRT.

Ook voor de Waddenzee staan er een aantal belangrijke passages in. Vooral voor de Eems-Dollard, Holwerd aan Zee en de Vismigratierivier.

Holwerd
Voor Holwerd aan Zee is er goed nieuws. De minister maakt ruimte om dit burgerinitiatief verder te onderzoeken. Eerder deed het Programma naar een Rijke Waddenzee al een Haalbaarheidsonderzoek naar Holwerd aan Zee. Dit was een soort van verkenning.

Het nieuwe onderzoek moet meer duidelijkheid geven over technische aspecten. PRW zal hier ook bij betrokken zijn, met name op het vlak van natuur, cultuur en beleving.

Vismigratierivier
De coupure in de dijk die nodig is voor de Vismigratierivier zal worden meegenomen in de aanbesteding. De tijdsplanning voor realisatie is inmiddels iets langer geworden. De verwachting is nu dat de Vismigratierivier er ligt in 2023. Voor de rest voorloopt dit voorspoedig, zo melden de bewindslieden.

De uitwerking van de plannen voor de Vismigratierivier ligt nu in handen van De Nieuwe Afsluitdijk.  Eerder heeft PRW dit project aangejaagd ondermeer door het haalbaarheidsonderzoek.

Eems-Dollard
Er moet meer slib uit de Eems-Dollard, zo stellen de bewindslieden. Dat is goed voor de natuurwaarden van dit estuarium. Er zijn daarom nu een aantal pilotprojecten aangewezen om te kijken wat we met al dat slib kunnen doen. Zo wordt er een dubbele dijk van gemaakt en er komt een vogeleiland. Bovendien wordt de Griesberg opgeruimd.

PRW faciliteert voor de Eems-Dollard de programmamanger van Economie en Ecologie in Balans. Bovendien zorgt PRW voor meer integraliteit van de projecten en bewaakt het de samenhang van de Eems-Dollard en de rest van de Waddenzee.

DOWNLOAD: Alle documenten van het MIRT