Minder verstoring op Wadplaten zoals Richel

woensdag 5 augustus 2015

Veel beroepsschippers en vaarrecreanten gaan steeds bewuster om met wadplaten in de Waddenzee, zoals Richel (ten noordoosten van Vlieland). Daardoor worden minder vogels verstoord. Dat constateert de Waddenunit.

De Waddenunit signaleert het begin van een positieve trend. ,,Veel schippers zijn zich nu bewust van de functie van de Richel als hoogwatervluchtplaats en broedgebied”, aldus schipper Nico Laros.

“Ik pas op het Wad”
Daarmee lijkt de campagne “Ik pas op het Wad” zijn vruchten af te werpen. Tijdens de jaarlijkse cursussen van de BBZ (Beroeps Bruine Zeilvaart) vertelde de Waddenunit  aan het begin van dit seizoen over de redenen waarom de Waddenzee Werelderfgoed is geworden. En wat het belang is van Wadplaten zoals Razende Bol, Engelsmanplaat en Richel.

,,In het verleden werden hier nog regelmatig incidenten waargenomen. Harde muziek, recreanten die verboden gebied betreden of dat ze gaan vliegeren”, vertelt Laros. ,,Gisteravond hadden we bijvoorbeeld 11 droogvallers op Richel en 0 incidenten. Dat is echt een verademing.”

Erecode
Naast de voorlichting plaatst de Waddenunit ook duidelijke bordjes om het gesloten gebied goed aan te geven. In overleg met vaarrecreatie-organisaties is er op Richel naast het gesloten gebied nog genoeg ruimte voor droogvallers, mits zij zich aan de gedragsregels houden.

De Wadwachters (vrijwilligers van Natuurmonumenten) die op Richel zes weken in de Wadhut hebben gezeten, signaleren het zelfde beeld. Van alle schippers die droogvielen, was er slechts eentje niet op de hoogte van de Erecode.