Meer rust voor vogels en zeehonden op ‘t Wad

dinsdag 9 mei 2017

Nu de broedtijd voor vogels en het geboorteseizoen voor zeehonden op het Wad langzaam aan begint, wordt de toegankelijkheid van bepaalde gebieden in de Waddenzee tijdelijk beperkt. Zo kunnen zeehonden en vogels ongestoord hun jongen grootbrengen. Daarna worden de gebieden weer vrijgegeven.

Op een aantal plekken zijn inmiddels al gebiedsborden geplaatst onder begeleiding van de Waddenunit. Denk aan de Razende Bol bij Texel en afgelopen week zijn er bij het Rif (tussen Ameland en Schiermonnikoog) een aantal borden geplaatst.

De plaatsing van de borden op het rif is dit jaar iets vroeger dan in de jaren daarvoor, vertelt Arjen Dijkstra van de Waddenunit. ,,Dat heeft te maken met de meivakantie die al in april begint. Dan komen er meer mensen op het Wad, maar ook omdat we juist de vestigingsperiode van vogels in alle rust willen laten verlopen. De vogels zijn dan erg kwetsbaar voor verstoring. Door dat we dit gebied vroeg kunnen duiden, kunnen we het ook beter beschermen.”

Beste vogelgebied
Het Rif is in potentie een van de beste gebieden voor vogelsoorten als de dwergstern, visdiefjes en noordse stern. ,,Het gebied ligt 180 centimeter boven nap. Daardoor zijn nesten hier relatief veilig voor stormen. En vogels weten dat.”

De borden staan zo’n 200 meter uit elkaar. De bemanning van de Krukel heeft het gebied in samenwerking met vrijwilligers van de vogelwerkgroep Engelsmanplaat en Staatsbosbeheer gemarkeerd met verbodsborden.

Buiten de borden is het Rif in de periode rond laagwater vrij toegankelijk, mits bezoekers zich gedragen naar de Erecode Waddenzee, onderdeel van het Actieplan Vaarrecreatie (Ik pas op het Wad).

Zeehonden
Het geboorteseizoen voor de (gewone) zeehonden komt ook dichterbij. De Waddenunit schat in dat dit ongeveer van half mei zal beginnen.

Vaarecreatie
Het plaatsen van gebiedsborden en de communicatie hierover is onderdeel van het beheer van de Waddenzee. Het tijdelijk markeren van gebieden waar je niet mag komen, heet dynamisch zoneren. Bepaalde gebieden in Werelderfgoed Waddenzee zijn dan tijdelijk niet toegankelijk zodat de natuur ongestoord blijft.

Meer weten over vaarrecreatie?
http://www.ikpasophetwad.nl/

 

FOTO: Bert Meerstra/Waddenunit