Lage visvangsten bij onderzoek langs Waddenkust

maandag 14 december 2015

Afgelopen seizoen heeft het aanbodonderzoek langs de Waddenkust – onderzoek naar trekvissen die vanuit de Waddenzee het zoete binnenwater willen intrekken –  de slechtste cijfers opgeleverd sinds de start in 2012. Het gaat vooral om jonge paling (glasaal), stekelbaars en spiering. Op 17 december is de officiële presentatie van deze uitkomsten.

Waardevolle gegevens
Vier jaar lang is het aanbod van trekvis onderzocht door de vier noordelijke waterschappen en een aantal vissportorganisaties. Van deze jaren bleek 2013 een topjaar met beduidend meer glasaal en driedoornige stekelbaars dan in alle andere onderzoeksjaren. In 2014 zette dit echter niet door. Het niveau van aanbod zat dat jaar ongeveer op 65% van 2013. Dit jaar, 2015, werden er circa 29.211 trekvissen geteld, dit is 20% van het aantal in 2013. Bij vergelijkbare onderzoeken langs de Noordzeekust bleek het aanbod ook zeer laag.

Mogelijke oorzaken
Dit lage aanbod kan verschillende redenen hebben. Zoals bijvoorbeeld het koude voorjaar, de klimaatverandering en wijziging in oceaanstromen, waterkrachtcentrales in rivieren, overbevissing of mogelijke versnippering van het leefgebied. Het lage aanbod hangt ook samen met de voorheen slechte bereikbaarheid van voortplanttingsgebieden door barrières, zoals sluizen en gemalen. Deze zijn de laatste jaren grotendeels opgeheven, maar de levenscyclus van de paling is ongeveer 7 jaar, waardoor de gevolgen van deze verbetering pas later echt merkbaar is.

Ruim baan voor vissen
Het onderzoek komt voort uit het project ‘Ruim Baan voor Vissen’, een project van de vier noordelijke waterschappen en organisaties als de Hengelsportfederatie. Door sluizen, stuwen en gemalen langs de Waddendijk én in het achterland passeerbaar te maken voor vissen, werken ze aan het verbeteren van de leefomstandigheden van trekvissen.

Rijke Waddenzee
Het Programma naar een Rijke Waddenzee signaleerde eerder al dat de visstand te laag is in de gehele Waddenzee, vooral met mariene juvenilen gaat het slecht. Er zijn wel enkele positieve uitzonderingen zoals de zandspiering. PRW is sindsdien bezig met de ontwikkeling van een Swimway-concept conform de aanbeveling van de Trilaterale ministersverklaring in Tonder. De Waddenzee is namelijk de meest bedijkte zee ter wereld. Daardoor is het voor trekvissen erg moeilijk om hun levenscyclus te voltooien.