KRM/Ospar en Waddenzee

maandag 10 oktober 2022

PRW organiseerde op 20 september in Leeuwarden een middag over OSPAR en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Wat kunnen we met deze internationale en Europese afspraken als het gaat om de bescherming van de Waddenzee?

Aanvullend op huidig beschermingsregime?

PRW maakte recentelijk een streefbeeld voor de onderwaternatuur van de Waddenzee, waarin de ecosysteembenadering centraal staat. Tijdens de bijeenkomst kwam naar voren dat zowel OSPAR als KRM aanvullend kunnen zijn op ons huidige beschermingsregime, juist doordat ze meer naar het ecosysteem als geheel kijken. Met name in OSPAR-verband wordt veel kennis verzameld over mariene systemen en de manier waarop de conditie van die systemen kan worden gevolgd. Het is dan ook zeer de moeite waard om te kijken hoe we deze internationale en Europese afspraken beter kunnen benutten voor de Waddenzee.

Leren van Duitsland en Denemarken

We kunnen zeker leren van Duitsland en Denemarken, die daar al veel verder mee zijn, zoals bleek tijdens het PRW policy webinar afgelopen september.  

Verslag en presentaties

Hier vindt u een verslag van de bijeenkomst en de presentaties van Ilse van der Velde van I&W, Oscar Bos van WMR en Ingrid van Beek van PRW.

Meer informatie

Martha Buitenkamp, Tel: 06 21578477. E-mail: m.buitenkamp@anantis.nl.